Reinier de Graaf sluit deal om zorg te verduurzamen

Een duurzame bedrijfsvoering stond al op de agenda van Reinier de Graaf. Dat is nu nog eens bekrachtigd door het ondertekenen van de Green Deal ‘op weg naar duurzame zorg’. De deal is bedoeld om verduurzaming van de zorgsector te versnellen en te faciliteren. Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel en materialen. Er zijn bewezen technieken om de bedrijfsvoering te verduurzamen. De ondertekenende partijen hebben afgesproken kennis hierover met elkaar te delen. De focus ligt op maatregelen die veel inzicht geven, met weinig kosten veel milieuwinst opleveren, of zelfs kosten besparen.

Inbreng Reinier de Graaf

De Green Deal ‘op weg naar duurzame zorg’ is een samenwerkingsafspraak tussen drie ministeries waaronder VWS, gemeenten, kennisinstellingen, brancheorganisaties en een reeks bedrijven. Reinier de Graaf committeert zich om mee te denken over een aanpak om het belang van een duurzame bedrijfsvoering zo goed mogelijk bij zorgaanbieders onder de aandacht te brengen. Reinier de Graaf zal onder andere kennis en praktijkervaring over ons Pharmafilter inbrengen en samen met de partijen verder uitbreiden.

Duurzaam ziekenhuis

Deelname aan de Green Deal moet leiden tot een forse reductie van energieverbruik binnen de zorgsector, kostenbesparing en reductie van de uitstoot van broeikasgassen. De deelname past in de ambitie van Reinier de Graaf om het meest duurzame ziekenhuis van Nederland te worden.