Reinier de Graaf staat stil bij Dag van de Mantelzorg

Vandaag (10 november) is het de Dag van de Mantelzorg. In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die langdurig voor een hulpbehoevende naaste zorgen, oftewel mantelzorgers. Maar liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan acht uur per week voor iemand en doen dat langer dan drie maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. Omdat de zorg zich richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Zo zorgt de 62-jarige Cas Jacobs al sinds 3 jaar voor zijn 89-jarige moeder, die patiënt is bij het Reinier de Graaf ziekenhuis. Ze woont nog zelfstandig en lijdt aan dementie. Gemiddeld spendeert hij hier twee uur per dag aan. “Mijn moeder heeft een sterke wil, is welbespraakt en is van mening dat het allemaal nog prima gaat. Op zich is dat ook zo, al zie ik wel dat zij geleidelijk verslechtert. Ik doe boodschappen voor haar, help met haar administratie, ondersteun in het huishouden en zorg ervoor dat zij elke dag een avondmaaltijd heeft. Daarnaast controleer ik of zij goed voor zichzelf zorgt. En verder heb ik ervoor gezorgd dat zij een douchestoel en handgrepen in het toilet heeft. In geval van nood kan zij op een noodknop drukken en word ik gebeld. Het zorgen neemt best wat ruimte in mijn hoofd en agenda in, maar ik heb een goede verstandhouding met mijn moeder. Zij heeft ook altijd goed voor mij gezorgd, dus ik doe het graag.”

Verpleegkundig specialist geriatrie Anita Vrij ziet dagelijks mantelzorgers. “Als bij patiënten  dementie wordt gediagnosticeerd, gaan we altijd in gesprek met de mantelzorger. We kunnen van hem of haar namelijk horen of de demente patiënt zich nog zelfstandig kan redden in het dagelijks leven. We schakelen altijd een casemanager dementie in  om onder meer de zorg te organiseren die thuis is. Deze casemanager vormt het aanspreekpunt voor de mantelzorger.

De casemanager is samen met de huisarts verantwoordelijk voor de begeleiding van de patiënt. Zo kunnen zij zorgen voor dagopvang of thuiszorg. We zien vaak dat dat de mantelzorger wat meer rust geeft. En dat is geen overbodige luxe, want ik ben vaak erg onder de indruk van wat mantelzorgers op zich nemen. Hun geduld wordt bovendien vaak op de proef gesteld en zij moeten kunnen omgaan met alle emoties van degene voor wie zij zorgen. Ik vind het daarom mooi dat we stilstaan bij het werk van de mantelzorger.”