Reinier de Graaf start met proeftuinen verpleegkundige zorg

Reinier de Graaf is gestart met twee proeftuinen verpleegkundige zorg, één bij de longafdeling (3F) en één bij trauma- en vaatchirurgie (4H). Het doel van deze pilot is om de functiedifferentiatie tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen op de werkvloer verder vorm te geven. De proeftuinen lopen tot 1 september 2017. Als de pilot geslaagd is, wil Reinier de Graaf de proeftuinen verlengen en uitrollen in het gehele ziekenhuis. Reinier de Graaf is voorloper in het op deze manier implementeren van de functiedifferentiatie.

Het bieden van zorg wordt steeds complexer en daardoor verandert ook het niveau van de verpleegkundige zorg. De behoefte aan hbo-verpleegkundigen wordt groter, ook binnen Reinier. Dit heeft weer gevolgen voor de inrichting van de dagelijkse werkzaamheden op verpleegafdelingen. Beide proeftuinen willen invullen geven aan de rolverdeling tussen regie (hbo)- en basisverpleegkundigen (mbo).

Reinier de Graaf wil de komende jaren inzetten op een hoger percentage hbo-verpleegkundigen. Het ziekenhuis streeft ernaar om in 2020 minimaal 30 procent hbo-verpleegkundigen in dienst te hebben. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat vanaf 2020 op landelijk niveau veranderingen doorvoeren wat betreft de functiedifferentiatie tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Vanaf 2024 worden verpleegkundigen in de BIG-registratie ingeschreven als basis- of regieverpleegkundigen.

Ben je geïnteresseerd om als hbo-verpleegkundige aan de slag te gaan? Neem dan eens een kijkje op de website van Reinier de Graaf. Hier vind je onder meer informatie over het volgen van de verkorte hbo-v opleiding binnen het ziekenhuis.