Reinier de Graaf stijgt naar 18de plaats in AD Ziekenhuis Top 100

In de AD Ziekenhuis Top 100 is het Reinier de Graaf ziekenhuis gestegen van plaats 40 naar plaats 18. Ons ziekenhuis scoort op veel van de 38 beoordeelde onderdelen beter dan vorig jaar. Zo is er extra aandacht voor kwetsbare, oudere patiënten en wordt het medicijngebruik beter geregistreerd.  Binnen de Reinier Haga groep wordt  steeds intensiever samengewerkt tussen specialisten uit de verschillende ziekenhuizen.

Reinier de Graaf is blij met de stijging in de ranglijst. Directeur Carina Hilders: “We zijn een ambitieus ziekenhuis. We willen de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste moment bieden aan onze patiënten. Vanzelfsprekend besteden we daarom veel aandacht aan de kwaliteit van onze zorg. Het is voor ons geweldig om te zien dat de zorg die we bieden steeds beter wordt en ook op deze wijze wordt gewaardeerd. Ik zie het als groot compliment aan onze medewerkers die de zorg voor onze patiënten elke dag weer beter proberen te maken.  Natuurlijk kijken we daarbij niet alleen naar de beoordeling van het AD. Het oordeel van onze patiënten over hoe zij onze zorg ervaren is voor ons minstens zo belangrijk.” 

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Verbeteren doen we niet alleen binnen ons ziekenhuis, ook de samenwerking binnen de Reinier Haga Groep met het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en het HagaZiekenhuis in Den Haag biedt kansen voor specialisatie en verbetering. Zo wordt in de samenwerking tussen de artsen uit de verschillende ziekenhuizen expertise uitgewisseld voor nog betere zorg- en behandelplannen voor patiënten. Ook wordt hiermee een snellere verwijzing in het geval van een hoogcomplexe behandeling gerealiseerd. 

Verbetermogelijkheden binnen Reinier de Graaf

Ook binnen het Reinier de Graaf ziekenhuis zien we voor komend jaar verbetermogelijkheden. Door de vergrijzing komen er steeds meer oudere patiënten bij. We vinden het daarom belangrijk om de zorg rondom de behoeften van deze specifieke patiëntengroep te organiseren. Dat betekent onder andere dat we meer oog willen hebben voor de registratie en overdracht van medicijngebruik bij ouderen. 

Een ander voorbeeld is de inzet van een geriater om de zorg rondom patiënten op leeftijd te regisseren. Verder starten we komend jaar met een geriatrische trauma-unit om ook bij spoed oog te houden voor de zorgbehoeften van oudere patiënten.