Reinier de Graaf zet Week van Zorg en Welzijn in het teken van vitaliteit medewerkers

Dit jaar besloot het Reinier de Graaf ziekenhuis om de Week van Zorg en Welzijn, die altijd in maart plaatsvindt, in het teken te stellen van vitaliteit voor medewerkers. Hier is voor gekozen omdat onze medewerkers zich letterlijk dag en nacht inzetten voor de beste patiëntenzorg. En hoe vitaler de medewerkers zijn, des te beter zij voor hun patiënten kunnen zorgen. “De kern van goede zorg leveren, is om ervoor te zorgen dat medewerkers goed in hun vel zitten”, aldus directeur Carina Hilders.  

Om de vitaliteit van medewerkers te kunnen verbeteren, introduceert Reinier de Graaf de Quickscan Vitaal@Reinier. Medewerkers ontvangen hiervoor een korte vragenlijst over hun vitaliteit, waarna zij een persoonlijk advies en praktische tips krijgen ten aanzien van hun leefstijl. Denk hierbij aan eetgewoonten, sport, beweging en (persoonlijke) ontwikkeling. Deze vitaliteitscampagne werd afgelopen nacht tijdens de nachtdienst, en gedurende de rest van de dag, op ludieke wijze geïntroduceerd. Zo bezochten medewerkers van de speciaal opgerichte projectgroep samen met directeur Carina Hilders alle afdelingen en poliklinieken van het ziekenhuis.

Tijdens die bezoeken werden medewerkers voorzien van fruit, gesponsord door de Makro, springtouwen en kregen zij een uitnodiging voor de vitaliteitsscan. Speciaal voor de nachtdienst werd een gezond tussendoortje voor de nacht uitgedeeld. Ook werden de medewerkers uitgedaagd om deel te nemen aan een wedstrijd, waarvoor zij hun meest vitale en originele (team)foto met springtouw dienen in te zenden. De winnaar van deze wedstrijd ontvangt op 24 april, tijdens de afsluiting van de vitaliteitscampagne, een sportieve prijs voor vier personen.  

Naast deze ludieke introductie besteedt het Reinier de Graaf ziekenhuis continu aandacht aan vitaliteit. Zo kunnen medewerkers de komende periode gebruikmaken van stoelmassages en kunnen zij hardloop- en bootcamptrainingen volgen. Vorig weekend namen 140 medewerkers van Reinier de Graaf deel  aan de CPC-hardloopwedstrijd in Den Haag, een absoluut recordaantal. Adviseur Werk & Gezondheid, Sylvia Boer: “Ons vitaliteitsportaal Vitaal@Reinier bestaat nu precies een jaar. Ik heb dit portaal samen met 12 collega’s van verschillende (zorg)afdelingen ontwikkeld. Het doel hiervan is om medewerkers meer inzicht te geven in hun vitaliteit en uit te dagen hier verder aan te werken. Door het aanbieden van activiteiten die zorgen voor meer energie stimuleren we hen goed voor zichzelf te zorgen en zo nog beter voor onze patiënten te kunnen zorgen. Daar doen we het uiteraard allemaal voor.”