Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V.

De Medische Laboratoria Reinier de Graaf en Reinier Medisch Diagnostisch Centrum B.V. behoren beide tot de Reinier de Graaf Groep. Deze twee organisaties die eerst zelfstandig opereerden zijn de afgelopen jaren weliswaar gaan samenwerken maar zijn niet samengevoegd. 

Vanwege de intensieve samenwerking ligt het  voor de hand de activiteiten te integreren tot één verzelfstandigde laboratoriumorganisatie, om vervolgens fusies en samenwerking met andere laboratoriumorganisaties mogelijk te maken. 

Vanaf 1 juli 2015 gaan beide organisaties samen verder onder de naam Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V. onderdeel van de Stichting Reinier Haga Groep. Gisteren, 30 juni 2015 werden door de heer Littel, CFO Reinier Haga Groep, de handtekeningen op de akten bij de notaris gezet. Daarmee is de verzelfstandiging van de laboratoriumorganisatie een feit. 

Alle medewerkers gaan over in de nieuwe organisatie, met dezelfde rechten en plichten.