Reinier Topklinisch: wat betekent topklinisch voor AIOS Marlieke de Fouw?

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is trots dat Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen (STZ) onze status als topklinisch ziekenhuis heeft verlengd met vijf jaar. Met deze titel laten we zien dat we een ambitieus ziekenhuis zijn dat bijzondere aandacht heeft voor topklinische zorg, het opleiden van zorgprofessionals, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kwaliteit van zorg. Maar wat betekent topklinisch? We vroegen het onze zorgprofessionals en patiënten. Deze keer AIOS Marlieke de Fouw.

Wat houdt jouw werk in?

"Ik ben AIOS, oftewel arts in opleiding tot specialist, op de afdelingen Gynaecologie en Verloskunde in Delft en het Fertiliteitscentrum in Voorburg. Ik doe een jaar lang praktijkervaring op in het Reinier de Graaf ziekenhuis vanuit mijn opleiding in het Leids Universitair Medisch Centrum."

Wat betekent het voor jouw werk dat Reinier de Graaf een STZ-status heeft ? Wat merk je er concreet van in je werk?

“Als AIOS merk ik dat er bij Reinier de Graaf veel geïnvesteerd wordt in mogelijkheden tot verder leren. Veel specialisten op de afdeling Gynaecologie zijn gericht op opleiding en wetenschap, en staan open voor nieuwe ideeën over hoe de zorg anders of beter kan. Het draait niet alleen maar om het zien van patiënten, zoals in andere ziekenhuizen het geval kan zijn. Neem bijvoorbeeld de Wetenschapsdag die het ziekenhuis organiseert, waarop medewerkers de kans krijgen om hun eigen onderzoeken te presenteren. En de focus op doelmatigheid: Reinier de Graaf traint medewerkers daarin zodat zij efficiënter hun werk kunnen doen. Ik vind het goed dat daar extra aandacht voor is.”

Welke voordelen biedt de STZ-status voor de patiënt?

“De patiënt profiteert van de innovatieve zorg die een STZ-ziekenhuis levert. Denk aan de zorgpaden die we maken voor de behandeling van een patiënt. Deze geven beter inzicht in hoe het behandeltraject eruit ziet, zodat het voor patiënten bijvoorbeeld duidelijker is wanneer ze naar het ziekenhuis moet komen. Ook krijgen ze binnen deze zorgpaden betere voorlichting en worden ze beter betrokken bij hun eigen behandeling. Daarnaast merk je dat het Fertiliteitscentrum in Voorburg een eigen topklinische erkenning heeft. Hier wordt echt zorg op hoog niveau geboden.”

Ben je bewust bij Reinier de Graaf komen werken vanwege de STZ-status?

“Voordat ik hier aan de slag ging, was ik nog nooit in dit ziekenhuis geweest, maar wist ik wel dat Reinier de Graaf een goede reputatie heeft. De STZ-status maakt Reinier de Graaf aantrekkelijk voor AIOS. Je merkt dat er in topklinische ziekenhuizen meer aandacht is voor opleiden en onderzoek. Er is bijvoorbeeld een simulatieruimte om te trainen voor kijkoperaties en noodsituaties op de verloskamers. Ook is er meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in de zorg, in het geval van Reinier de Graaf bijvoorbeeld de inzet van de Da Vinci-operatierobot voor het uitvoeren van nieuwe operatietechnieken.”