Relatief rustige nieuwjaarsnacht voor Reinier de Graaf

De nieuwjaarsnacht is voor medewerkers van het Reinier de Graaf ziekenhuis relatief rustig verlopen. Na middernacht zijn er 11 patiënten behandeld voor klachten gerelateerd aan de jaarwisseling. Dit is er 1 minder dan vorig jaar.

Er zijn dit jaar 3 patiënten met vuurwerkletsel behandeld, vorig jaar waren dit er 4. Bij 8 patiënten was sprake van een alcoholvergiftiging, hetzelfde aantal als in 2016. Geen van hen was dit jaar jonger dan 18 jaar, vorig jaar waren dit er nog 3. Er was geen sprake van geweld tegen medewerkers.

Het Reinier de Graaf ziekenhuis was goed voorbereid op nieuwjaarsnacht. De Spoedpost, bestaande uit de Huisartsenpost en de Spoedeisende hulp (SEH), had extra personeel ingezet. Het aantal huisartsen en SEH-artsen was verdubbeld.