Reumazorg Reinier de Graaf voldoet aan criteria Reumafonds

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft voldoet aan de criteria voor goede reumazorg. Dat bevestigt het Reumafonds. Met deze keuzehulp maakt het Reumafonds de reumazorg landelijk inzichtelijk. Zo kunt u bij het Reinier de Graaf bijvoorbeeld voor reumatologie binnen 4 weken terecht op de polikliniek en is de reumaverpleegkundige elke dag telefonisch beschikbaar.

Website Kies-uw-reumazorg maakt reumapatiënt wegwijs in zorgaanbod 

Mensen met een chronische aandoening zoals reuma hebben behoefte aan informatie over kwaliteit van de zorg. Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen van het Reumafonds stelt hierover: “Dat geldt zowel voor mensen die net weten dat ze reuma hebben als voor patiënten die willen weten of een ziekenhuis meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. Uit Kies uw reumazorg blijkt dat 87% van de ziekenhuizen participeert in wetenschappelijke studies.” Door het invullen van postcode en een vorm van reuma kan de bezoeker twee tot drie ziekenhuizen met elkaar vergelijken. “Met de informatie van Kies uw reumazorg zijn patiënten beter geholpen met het maken van een bewuste keuze voor een ziekenhuis. Zij kunnen hierdoor gerichtere vragen stellen aan hun behandelaar over de te bieden zorg”, aldus De Jong.

Hulp voor (huis)artsen

Behalve voor mensen met reuma, is ‘Kies uw reumazorg’ ook een praktische vraagbaak voor (huis)artsen. Samen met de patiënt kunnen zij in de spreekkamer uitzoeken waar de gewenste reumazorg wordt geboden. Naast informatie over beschikbaarheid en bereikbaarheid van reumatologen en reumaverpleegkundigen laat de website zien welk ziekenhuis welke specifieke expertise in huis heeft, bijvoorbeeld over sclerodermie, SLE of andere bijzondere vormen van reuma. Uit ‘Kies uw reumazorg’ blijkt verder dat 62% van de ziekenhuizen beweegprogramma’s aanbiedt en 68% voorlichtingsbijeenkomsten organiseert. Het Reumafonds bevestigt dat Reinier de Graaf ook op deze punten een goede keuze is.

Kwaliteit in Zicht

Kies uw reumazorg is een deelproject van Kwaliteit in Zicht, een samenwerkingsverband van zes grote patiëntenorganisaties, die samen met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Zorgbelang Nederland, methodes hebben ontwikkeld waarmee de kwaliteit van de zorg in Nederland beïnvloed en gemeten kan worden.

Het Reinier de Graaf is voor reumazorg gecertificeerd door de commissie Kwaliteitsvisitatie.

Naast de locatie Delft heeft Reinier de Graaf twee buitenpoli’s voor reumazorg, te weten Voorburg en Naaldwijk.