Rustige jaarwisseling

De Spoedeisende Hulp van Reinier de Graaf spreekt van een 'rustige jaarwisseling'. Op 1 januari bezochten tussen 0.00 en 7.00 uur 23 mensen de afdeling. Dat is twee keer zoveel als tijdens een 'normale' nacht. Een jaar geleden bezochten 34 patiënten 's nacht de Spoed Eisende hulp.

Gedurende de hele eerste dag van het jaar belandden 88 mensen op de Spoedeisende Hulp.

Vuurwerkletsel

Van de 88 mensen hadden er 18 vuurwerkletsel, zoals oogletsel en brandwonden. Bij één patiënt waren de brandwonden dusdanig ernstig, dat deze voor behandeling is doorgestuurd naar het brandwondencentrum.

De Spoedeisende Hulp behandelde 7 patiënten voor alcoholvergiftiging. Eén van hen was jonger dan 18 jaar.

Er hebben zich geen bedreigende situaties voorgedaan.