Samenwerking verbetert geboortezorg

Geboortezorg nog veiliger maken en van conceptie tot zes weken na de bevalling vanuit de zorgvraag van de vrouw organiseren. Dat is de ambitie van Reinier de Graaf, negen verloskundigenpraktijken uit de Delftse regio en DSW Zorgverzekeraar. De partijen willen daarom de geboortezorg anders organiseren. Een intensieve samenwerking en innovatieve zorgconcepten staan hierbij centraal. Op woensdag 11 maart ondertekenden de betrokken partijen een innovatieplan dat wordt ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  Regionale kraamzorgorganisaties en centra voor jeugd en gezin zijn inhoudelijk ook betrokken bij het plan.

Zorg op maat

Het betekent voor zwangere vrouwen onder meer dat zij straks altijd een eerste intake bij een van de deelnemende verloskundigenpraktijken krijgen en een echo tussen de zevende en negende zwangerschapsweek. Ook zullen alle zwangeren in een multidisciplinair overleg van gynaecologen en verloskundigen besproken worden. Aan elke zwangere vrouw wordt hierdoor zorg op maat verleend.  

Voortrekkersrol

Carina Hilders, gynaecoloog Reinier de Graaf: “Aanleiding voor het innovatieplan is de babysterfte in Nederland. Jaarlijks overlijden circa 400 baby’s onnodig rondom de geboorte. De oorzaak van deze babysterfte is niet echt duidelijk.  In Reinier de Graaf doen we het heel goed op het gebied van veilige geboortezorg. We spelen hierin altijd al een voortrekkersrol. Zo worden bijvoorbeeld complicaties in brede setting besproken. Hierbij zijn gynaecologen, arts-assistenten, verloskundigen, verpleegkundigen, kinderartsen en huisartsen aanwezig. Ook heeft elke verloskundigenpraktijk een eigen gynaecoloog als aanspreekpunt en is Reinier de Graaf nagenoeg het enige ziekenhuis in Nederland waar gynaecologen daadwerkelijk in huis slapen als ze dienst hebben. Verloskunde is een heel acuut vak. Daar tellen minuten en seconden. Het gaat over leven en dood. De zorg moet dus optimaal geregeld zijn. Het is daarom belangrijk dat alle disciplines die bij een geboorte betrokken zijn, participeren in dit innovatieplan. Want samen weten wij het beste wat er nodig is om de geboortezorg naar een nog hoger niveau te tillen. Reinier de Graaf wil met zijn samenwerkingspartners met dit innovatieplan koploper zijn op het gebied van veilige geboortezorg.

Deelnemende verloskundigenpraktijken

De deelnemende verloskundigenpraktijken aan het innovatieplan zijn: verloskundigenpraktijk Avea, verloskundigenpraktijk Buitenwatersloot, verloskundigenpraktijk De Vaart, verloskundigenpraktijk MEM Pijnacker, verloskundigenpraktijk Rijswijk, Delvi verloskundig centrumverloskundigenpraktijk VIVE, verloskundigenpraktijk ’t Wateringse en verloskundigenpraktijk Ypenburg.