Sneller uitslag voor laagrisicopatiënten uit bevolkingsonderzoek borstkanker

Alle Nederlandse vrouwen tussen de 50 en de 75 jaar krijgen elke twee jaar een oproep voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Bij een deel van deze vrouwen is nader onderzoek nodig, ook al is  de verdenking op borstkanker laag. Dit wordt ook wel een BI-RADS 0-afwijking genoemd. Deze vrouwen worden sinds februari van dit jaar direct doorverwezen naar de afdeling Radiologie van het Reinier de Graaf ziekenhuis voor nader onderzoek, waarna binnen een dag uitslag volgt.

Tot voor kort werden vrouwen met een BI-RADS 0-afwijking doorgestuurd naar de Mammapoli van Reinier de Graaf. Daar werd een patiënt eerst gezien  door een chirurg of verpleegkundig specialist, waarna er aanvullende beeldvorming werd verricht. Dit polibezoek is voor de meeste van de patiënten met een BI-RADS 0-uitslag niet nodig. Bij ongeveer negen van de tien vrouwen met een BI-RADS 0-afwijking is er geen kwaadaardigheid, maar is het aanvullend onderzoek alleen nodig omdat het screeningsmammogram uit het bevolkingsonderzoek onvoldoende informatie geeft.

In de nieuwe situatie vindt het aanvullend onderzoek plaats op de afdeling Radiologie door een radioloog. Hij of zij bepaalt welke onderzoeken nodig zijn, voert deze uit en geeft patiënten direct de uitslag. Mocht er toch een afwijking zijn, dan kan een patiënt dezelfde dag terecht op de Mammapoli.

Voordelen voor de patiënt

“Het grote voordeel van deze nieuwe manier van werken is dat vrouwen niet in de wachtruimte van de poli hoeven te wachten, maar nu direct door de radioloog worden gezien voor aanvullende beeldvorming. Dit scheelt veel tijd, onzekerheid, zorgen en hoofdbrekens”, zo lichten mammachirurg Marcel Andriessen en radioloog Judith Reijnen toe. “Bovendien is deze werkwijze goedkoper. De zorg hoeft namelijk maar heel kort overgenomen te worden van de huisarts en de onderzoeken op de afdeling Radiologie zijn doorgaans minder intensief en dus goedkoper dan die op de Mammapoli. De patiënt merkt dit aan haar eigen risico.” 

“Het doorverwijzen van vrouwen met een BI-RADS 0-afwijking naar de afdeling Radiologie levert voor hen eigenlijk alleen maar voordelen op”, zo vertellen Andriessen en Reijnen. “En dat terwijl het net zo veilig is als voorheen. Vrouwen die wel een kwaadaardige afwijking hebben, worden namelijk meteen doorgestuurd naar de Mammapoli.” Een voordeel voor het ziekenhuis is dat de wachttijden op deze polikliniek korter zijn, omdat veel vrouwen met een BI-RADS 0-afwijking hier niet meer hoeven te komen.

Vooruitstrevende aanpak

Met deze nieuwe procedure loopt Reinier de Graaf vooruit op een advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat wil dat alle ziekenhuizen in Nederland per 1 juli van dit jaar deze werkwijze gaan hanteren. “Het mooie is dat het initiatief voor deze manier van werken vanuit de medewerkers van ons ziekenhuis zelf is gekomen”, aldus Andriessen en Reijnen. “Dit heeft ervoor gezorgd dat de implementatie snel is verlopen en deze werkwijze nu al een succes is.”