Spoedeisende Hulp Reinier de Graaf ebolaproof

De ebola-oefening in het Reinier de Graaf is succesvol afgesloten. Een dag lang hebben medewerkers van acute afdelingen, zoals de Spoedeisende Hulp, geoefend met een neppatiënt die het ebolavirus onder de leden heeft. De oefening richtte zich op de eerste opvang en de voorbereiding op het transport naar een academisch ziekenhuis.

Lotus-patiënten

Al is de kans klein dat het ebolavirus zich naar Nederland verspreidt, Reinier de Graaf bereidt medewerkers voor op de eerste opvang van patiënten met deze gevaarlijke virusinfectie. Tijdens de oefening is gewerkt met een Lotus-patiënt, een toneelspeler die getraind is de rol van slachtoffer te spelen. Spoedeisende Hulp-arts Griet Spiessens: “We hebben getoetst of ons protocol aansluit op de praktijk. Het was leuk en leerzaam. Ik voel mij, net als de rest van het SEH-team, beter voorbereid op een dergelijke situatie.”

Behandeling in academisch ziekenhuis

Reinier de Graaf behandelt geen ebola-patiënten, dit gebeurt alleen in academische ziekenhuizen. De voorbereidingen richten zich op transport van de patiënt naar een academisch ziekenhuis. Hierbij is het belangrijk direct contact tussen patiënt en zorgverleners te beperken. 

Extra training

In de afgelopen maanden hebben medewerkers van acute afdelingen, zoals de Spoedeisende Hulp en arts- assistenten Interne Geneeskunde, extra getraind. Ook hebben zij geoefend met het aan- en uittrekken van beschermende kleding en het verplaatsen van patiënten met deze zeer gevaarlijke besmettelijke ziekte. Dit zijn niet-alledaagse procedures en daarom is het belangrijk om dit te oefenen.

Ebola

Ebola is een zeer ernstige virusinfectieziekte die in West-Afrika voorkomt. De ziekte is besmettelijk via direct lichamelijk contact met een patiënt of met lichaamsvloeistoffen van een patiënt. Tegen de ziekte is nog geen vaccin of medicijn beschikbaar. Patiënten die door het virus worden besmet hebben zestig tot negentig procent kans om eraan te overlijden. 

Goed voorbereid

De eerste indruk van de betrokken afdelingen is dat de oefening goed is verlopen. Een evaluatie zal leiden tot een nog beter voorbereide crisisorganisatie van de betrokken afdelingen.