Spoedeisende Hulp werkt mee aan een veiliger samenleving

Per 1 april is de Spoedeisende Hulp van Reinier de Graaf gestart geanonimiseerde gegevens aan te leveren aan het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. De gegevens worden verzameld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gebruikt voor het ontwikkelen van preventieve maatregelen, die bijdragen aan een veiliger samenleving. Dankzij het Letsel Informatie Systeem worden de ontwikkelingen over ongevallen en letsels in Nederland continu bijgehouden. Vervolgens kan hier actie op worden genomen. Voorbeelden zijn een campagne voor het dragen van een fietshelm om fietsongevallen te voorkomen en voorlichtingscampagnes op het gebied van veilig verkeer en alcohol gebruik.

Waarom doen wij mee?

Nicole ten Grotenhuis, manager Spoedeisende Hulp: “Reinier de Graaf is een van de 15 ziekenhuizen die meedoet aan het LIS en de eerste in deze regio. VeiligheidNL streeft ernaar het aantal deelnemers uit te breiden totminimaal 50% van alle Nederlandse ziekenhuizen in 2015, om zo niet alleen landelijk maar vooral ook op regionaalniveau meer met de verzamelde gegevens te kunnen doen. In dat kader zijn wij ook benaderd en wij verlenen graag onze medewerking.”

Wat betekent het voor u?

Indien u op de Spoedeisende Hulp wordt behandeld in verband met letsel (o.a. letsel als gevolg van vergiftigingen, geweldsdelicten, sport-, en bedrijfsongevallen en privé letsel) wordt u gevraagd om toestemming voor het opnemen van uw geanonimiseerde gegevens in het Letsel Informatie Systeem.