Start bomenkap in verband met aanleg groenstrook

Op maandag 29 januari start het Reinier de Graaf ziekenhuis met het kappen van in totaal 27 bomen op het zuidelijke deel van het ziekenhuisterrein. Het gaat om een aantal bomen op de strook langs het water ter hoogte van de Apothekersweg tot aan het terrein van het kinderdagverblijf Villa Duimelot en Sophia Revalidatie. Deze bomen, waarvan een deel in slechte conditie is, maken plaats voor de herinrichting van de groenstrook. De kapwerkzaamheden duren tot maandag 5 februari en kunnen lichte geluidsoverlast veroorzaken.

Direct na de kap van de bomen wordt begonnen met de vernieuwing van de groenstrook. Op deze groenstrook, die loopt vanaf de Jan Thomeelaan tot aan Sophia Revalidatie, worden nieuwe bomen geplant ter compensatie van de bomen die worden gekapt. Ook op andere plekken op het ziekenhuisterrein zijn en worden nieuwe bomen geplant. Daarnaast wordt de bestaande watergang van de groenstrook verbreed, om zo ruimte te bieden aan overtollig water. Deze watergang krijgt een natuurlijke oever. Het vernieuwde stuk natuur biedt onder meer ruimte aan verschillende soorten vogels, vissen en andere dieren. De aanleg van de groenstrook is het sluitstuk van de herinrichting van het ziekenhuisterrein rondom het Gasthuis. 

Groenstrook bij het Gasthuis