Start learning communities in Reinier de Graaf

Reinier de Graaf is erg trots dat er in augustus 49 mbo- en hbo-stagiaires zijn begonnen in het Gasthuis. De stagiaires lopen stage op de verpleegafdelingen Neurologie en braincare, Cardiologie, Longgeneeskunde en Urologie/gynaecologie, KNO/kaak en Orthopedie. Ze starten op deze afdelingen met een learning community waar de verbinding tussen theorie, praktijk en onderzoek wordt gemaakt. De learning community, ofwel leerunit, maakt onderdeel uit van de stage.

Wat betekent dit in de praktijk?

De stagiaires werken met elkaar aan opdrachten met als doel de kwaliteit van zorg te verhogen. Het thema ‘de kwetsbare oudere’ staat dit schooljaar centraal binnen de learning communities van de afdelingen Neurologie en braincare, Cardiologie, Longgeneeskunde en Urologie/gynaecologie, KNO/kaak en Orthopedie. De stagiaires kiezen samen met de afdeling een onderwerp dat past binnen dit thema. Op de afdeling Maag darm en lever/Gastro-enterologie gaan de stagiaires aan de slag met het ziektebeeld ‘ileus’ (darmafsluiting). De verpleegkundigen van de afdelingen nemen ook deel aan de learning communities. Zo leert iedereen van én met elkaar.

Om de stagiaires en verpleegkundigen te ondersteunen in het ontwikkelproces bij hun opdrachten, krijgen zij ook les van de docenten van de samenwerkende scholen. Binnen de learning communities wordt samengewerkt met de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan en voor het eerst met het Hoornbeek college uit Gouda en de Hogeschool Leiden.

Trots

De afdeling Maag darm en lever/Gastro-enterologie heeft lange tijd geen stagiaires begeleid omdat de afdeling druk bezig was met het opbouwen van het eigen team. Er is hard gewerkt om nieuw personeel aan te trekken en in te werken. Afdelingshoofd Judith Stemvers is trots dat er weer rust is op de afdeling. “We zijn nu weer in staat om optimale zorg aan onze patiënten te geven en de stagiaires en eigen mensen op te leiden. Dat geeft een goed gevoel.”

De docenten van afdeling Beroepsopleidingen kijken er naar uit om te starten met de learning communities. “We zijn blij dat er weer een groot aantal stagiaires in ons ziekenhuis stage loopt. De verwachting is dat deze nieuwe manier van leren en met elkaar samenwerken ertoe leidt dat we met elkaar verpleegkundigen opleiden die goed zijn voorbereid op de beroepspraktijk en op de steeds hogere eisen die er aan hen worden gesteld.”

Ben je verpleegkundige (in opleiding) en heb je interesse in een baan bij Reinier de Graaf, neem dan contact op met onze recruiters via WhatsApp: 06-22446399.