Stichting Vrienden deelt uit

Donderdag 12 juni deelde de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf van alles uit voor de patiënten in het Reinier de Graaf ziekenhuis.  Marlies Koppert van de actie ‘Beter Spelen’, maakte veel afdelingen blij  met allerlei speelgoed voor kinderen. Hans de Bruin van Restaurant van der Dussen schonk de afdelingen Intensive Care en Dialyse een iPad. Bovendien ontving Margreet Verheijen afgelopen week een Samsung Galaxy S4 telefoon als winnares van een prijsvraag tijdens de Dag van de Bouw van het nieuwe ziekenhuis in Delft.

 

Beter Spelen
De afdelingen Orthopedie, Bloedafname, ,Psychiatrie  en de Kinderafdeling kregen van Marlies Koppert uit Hoek van Holland kisten vol speelgoed. Marlies ging daarna door naar het behandelcentrum in Naaldwijk en komt binnenkort naar het Diaconessenhuis in Voorburg. Marlies Koppert is een moeder die heel regelmatig in het Reinier de Graaf ziekenhuis komt met haar kinderen. Zij zag dat er op veel poli’s en afdelingen te weinig speelgoed is. Daarom heeft zij de actie ‘Beter spelen’ opgezet en zamelt via Facebook en met allerlei acties in onze regio geld en nieuw speelgoed in.

iPads te leen
Restaurant van Dussen staat voor eerlijk eten en drinken. Mooi en gezond. Hans de Bruin geeft als general manager invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo doen zij regelmatig wat voor goede doelen en is hij ondertussen één van de bedrijfsvrienden van de Stichting Vrienden. Van Reinier de Graaf. Afgelopen donderdag schonk  hij twee iPads voor de patiënten op de Intensive Care en de afdeling Dialyse. Op de Intensive Care kunnen de patiënten die aan de beademing liggen met behulp van een speciale app op de iPad communiceren. En de patiënten die al iets meer kunnen, zijn met de iPad in de gelegenheid om te skypen met het thuisfront. Op de afdeling Dialyse kunnen de patiënten altijd wel wat afleiding gebruiken. Een iPad leent zich voor online vermaak en ontspanning tijdens het urenlang dialyseren.

Blij met een nieuwe telefoon
Margreet Verheijen kreeg uit handen van projectdirecteur nieuwbouw Cees van der Zande een Samsung Galaxy S4 telefoon (gesponsord door Samsung). Margreet raadde op de dag van de Bouw bijna exact het gewicht van een gevelelement. Met de prijsvraag zamelde de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf geld in voor een familiekamer en huiskamer in het nieuwe ziekenhuis. Voor 1 euro konden alle bezoekers een gokje wagen en raden hoe zwaar een gevelelement was. Het gevelelement weegt: 9,897 kg en Margreet schatte hem in op 9,800 gram.

Meer informatie over de Stichting Vrienden op www.vriendenvanreinier.nl. Wilt u een actie starten of weet u een goed doel binnen het Reinier de Graaf ziekenhuis, mailt u dan naar r.timmermans@rdgg.nl