Stijgende patiëntervaringen voor Reinier de Graaf

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft voor 2016 een score van 8,26 voor klinische opnames behaald in de CQ-index Ziekenhuisopname. Bij dit onderzoek worden ervaringen van patiënten in verschillende ziekenhuizen in Nederland gemeten. Reinier de Graaf zit hiermee boven het landelijk gemiddelde van 8,12. Het is het derde jaar op rij dat patiënten ons ziekenhuis belonen met een hoger cijfer.

Aan het streven van het ziekenhuis om in 2016 een score van 8 of hoger te halen, is daarmee ruimschoots voldaan. De score van 8,26 geldt als totaalcijfer voor het gehele ziekenhuis. De afdelingen binnen Reinier de Graaf zijn beloond met een 8,28. Ook flink gestegen is het aantal patiënten dat Reinier de Graaf zou aanbevelen aan familie of vrienden, de zogenoemde NPS-score. Ons ziekenhuis ging van een percentage van 35,0 in 2015 naar 43,9 in 2016.

Goede communicatie en samenwerking

Op meerdere, specifieke gebieden heeft Reinier de Graaf het volgens de patiënten in 2016 beter gedaan dan vorig jaar. “We zijn trots op het hoge cijfer en positieve bevindingen. Zo is de communicatie met verpleegkundigen en de ontvangst op de afdeling goed beoordeeld door patiënten, hun gevoel van veiligheid is gestegen en we kregen een hoge score met betrekking tot de samenwerking tussen zorgverleners,” aldus Hilde van der Vegte, manager Kwaliteit & Veiligheid.

Patiënten gaven ook aan waar ze verbeterpunten zien voor het ziekenhuis. Zo noemden ze de inhoud van het opnamegesprek, communicatie over medicatie en de informatie bij ontslag. “Al enige tijd zijn we bezig met deze aandachtpunten. Zo nemen we deel aan het landelijke project ‘Goede overdracht’, waarbij aandacht is voor de juiste patiëntenoverdracht bij ontslag zodat de juiste informatie bij bijvoorbeeld huisarts of specialist ouderengeneeskunde komt. Ook zetten we op steeds meer verpleegafdelingen apothekersassistenten in om te zorgen voor medicatieverificatie, ofwel het nagaan van de juiste medicatiegegevens.“

Ook hogere scores dagopnames

De resultaten van de CQ-index Ziekenhuisopname zijn uitgesplitst naar patiënten die voor langere tijd zijn opgenomen en patiënten die een dagbehandeling hebben ondergaan. Voor deze laatste groep zijn alleen uitslagen beschikbaar van 2013 en 2016. Wel is ook hier een duidelijke stijging te zien in het totaalcijfer van Reinier de Graaf; van een 8.09 in 2013 naar een 8.35 in 2016.

Over de CQ-index

De CQ-index Ziekenhuisopname is een landelijke, gevalideerde methode voor het onderzoeken van patiëntervaringen. Het onderzoek werd gehouden onder patiënten die van januari tot en met maart 2016 in het Reinier de Graaf ziekenhuis waren opgenomen. In totaal deden 1.250 patiënten van Reinier de Graaf mee aan het onderzoek.