Stroomstoring? Reinier de Graaf is voorbereid!

Met alle medische apparatuur is 24/7 optimale elektriciteitsvoorziening een absolute must in een ziekenhuis. In het energiegebouw zorgen enorme noodstroomaggregaten voor die continuïteit. Afgelopen zaterdag heeft Reinier de Graaf deze noodstroomvoorziening getest.

Om 09.00 uur werd door netwerkbeheerder Stedin de stroom van het gebouw gehaald. Na een paar seconden, geheel volgens plan, sloegen de dieselmotoren van de noodaggregaten aan. Gefaseerd zijn de afdelingen voorzien van noodstroom: afdelingen die na de afkoppeling acuut stroom uit het noodstroomaggregaat nodig hebben, al na 15 seconden. Nog geen half uur later draait het volledige ziekenhuis, als normaal. Na een uur is de test afgerond en de stroom van Stedin weer ingeschakeld.

Louis de Pauw, manager Techniek en Vormgeving: “De noodstroomtest is perfect verlopen. We hebben aangetoond dat het totale ziekenhuis (inclusief OK’s) door de noodstroom langdurig in bedrijf kan blijven. Tijdens de test was slechts één van de drie noodaggegraten nodig om operationeel te blijven. Mocht de stroom een keer uitvallen dan zijn patiënten bij ons dus in goede handen.” 

De test werd in de afgelopen maanden zorgvuldig voorbereid. De Pauw: “Omdat we op het moment van de overschakeling naar noodstroom heel even zonder stroom zitten, maar ook om eventuele knelpunten te kunnen opvangen, is het hele ziekenhuis in opperste paraatheid gebracht. Vooraf hebben alle afdelingen risico’s in kaart gebracht, zo nodig maatregelen getroffen en er is extra personeel ingezet.”

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er tijdens de test slechts minimale verstoringen zijn geweest. Zo viel op dat de depotheken geen licht hadden en bleef een enkele deur afgesloten. De komende tijd evalueert Reinier de Graaf de gesignaleerde verstoringen en past (nood)procedures en continuïteitsplannen waar nodig aan.