Summer Course Heelkunde: studenten enthousiasmeren voor chirurgie

Voor studenten geneeskunde is de zomervakantie inmiddels begonnen. De ideale periode om even niet te studeren en bij te komen van een druk studiejaar vol boeken, colleges en tentamens. Voor een klein clubje fanatiekelingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam duurt het leertraject nog net iets langer. Deze 35 studenten hebben zich aangemeld voor de Summer Course Heelkunde, een driedaagse cursus die hen kennis laat maken met de theorie en praktijk van het chirurgievak.

De cursus is georganiseerd door AIO Mirelle Bröker van het Reinier de Graaf, AIO Jan de Roose van het Amphia Ziekenhuis en AIO Ralph Gladiot van het Sint Franciscus Gasthuis. De Summer Course bestaat uit drie cursusdagen, die verspreid worden gehouden in het Reinier de Graaf, het Erasmus MC in Rotterdam en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De cursus is op 12 juli van start gegaan in het Reinier de Graaf Gasthuis.

Studenten konden tijdens de eerste cursusdag in het Reinier de Graaf  al direct kennismaken met de praktijk, onder meer door te oefenen in het plaatsen van hechtingen.  Voor deze praktische toepassingen is speciaal gekozen voor het Reiner de Graaf. “In dit ziekenhuis is veel kennis en kunde aanwezig op het gebied van kijkoperaties en het gebruik van Simendo”, aldus Mirelle Bröker. “Het ziekenhuis staat daarnaast onderwijstechnisch goed aangeschreven en beschikt over prima trainingsfaciliteiten.”

Enthousiasmeren

Het doel van de Summer Course is om studenten geneeskunde enthousiast te maken voor het snijdende vak. De chirurgiesessies zijn gericht op tweede- en derdejaars studenten, die op dat moment in hun studie nog geen praktijkervaring hebben opgedaan. “We willen deze studenten een eerste indruk geven van chirurgie en hen laten zien dat het een leuk vak is”, aldus Bröker.

De eerste aanzet tot deze zomercursus is gegeven door de studenten geneeskunde zelf. Volgens Bröker bestond er bij deze studenten een behoefte om praktijkervaring op te doen op het vlak van chirurgie. Dit idee is vervolgens opgepakt door de Regionale Opleidingscommissie Erasmus MC, waarin chirurg Maarten van der Elst namens het Reinier de Graaf zitting heeft. Nog de eerste dag waarop de inschrijving voor de Summer Course geopend was, had het maximum van 35 studenten zich al ingeschreven.

Bröker: “Tweede- en derdejaarsstudenten weten nog niet goed wat er allemaal komt kijken bij een vervolgopleiding chirurgie. Met de Summer Course willen we hun interesse wekken op een vroeg punt in hun studie. Voor studenten biedt de cursus daarnaast de kans om aan cv-building te doen en om alvast contact te leggen met chirurgen die ze in de toekomst mogelijk weer tegen zullen komen. Chirurgie is gewoon het mooiste vak dat er is en dat hopen we met deze Summer Course over te brengen.”

Knopen leggen, hechten en Simendo

Het praktijkgedeelte van de cursusdag bestond uit het leggen van (hecht)knopen, het plaatsen van hechtingen en een training in het gebruik van Simendo. Het oefenen in het leggen van de knopen gebeurde met behulp van opstellingen, waarbij studenten onder meer bovenhandse en onderhandse knopen konden strikken met de eenhands- en tweehandstechnieken. De gehanteerde stukken touw waren een stuk groter dan in de praktijk wordt gebruikt, maar prima om de kneepjes van het knopen te leren. Deze knopen werden vervolgens toegepast bij het aanbrengen van hechtingen, waarbij de studenten oefenden op materiaal dat de structuur heeft van een stuk mensenhuid. Studenten werden geschoold in onder meer de transcutane hechting, de Donati hechting en de doorlopende intracutane hechting.

In de oefenruimte stonden daarnaast enkele opstellingen van Simendo. Hierbij wordt het zogenoemde ‘serious gaming’ ingezet om de studenten te trainen in minimaal invasieve chirurgie. Met twee fysieke handgrepen die zijn aangesloten op een beeldscherm konden de studenten oefenen in het zo snel en zo nauwkeurig mogelijk oppakken en weer op de juiste plek neerleggen van digitale ballen. Met dit ‘Dokter Bibber voor gevorderden’ oefenden de studenten hun hand-oogcoördinatie. Het Reinier de Graaf ziekenhuis maakt al vijf jaar gebruik van Simendo voor het trainen en bijscholen van het snijdend personeel.

De Summer Course Heelkunde in het Reinier de Graaf ziekenhuis richtte zich op algemene chirurgie/onco-GE. De cursus gaat op 13 juli verder met traumachirurgie in het Erasmus MC in Rotterdam en op 14 juli met vaatchirurgie in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.