Topklinische erkenning voor zorg chronische leukemie

Reinier de Graaf is een topklinisch ziekenhuis. Dat betekent dat wij naast het bieden van basiszorg, extra aandacht hebben voor hooggespecialiseerde en complexe zorg, wetenschap en opleiding. Onlangs heeft de zorg voor patiënten met chronische leukemie topklinische erkenning gekregen van de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ).

De erkenning van de STZ gaat niet alleen om de kwalitatief hoogstaande zorg voor patiënten met chronische leukemie, maar ook om de aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie wat betreft deze aandoening. Ward Posthuma, hematoloog-oncoloog bij Reinier de Graaf doet al jaren onderzoek naar deze vorm van kanker. “Ik ben heel trots op deze erkenning van de STZ. Het is een erkenning van de betrokkenheid en de passie waarmee de hematologen van Reinier de Graaf hun werk doen.”

Posthuma is medeauteur van nationale richtlijnen die betrekking hebben op de behandeling van chronische myeloide leukemie en chronische lymfatische leukemie. Ook neemt hij deel aan nationale en internationale studies waarbij nieuwe medicatie voor de behandeling van chronische leukemie wordt ingezet. Daarnaast is Posthuma betrokken bij het inzetten van kunstmatige intelligentie als beslisondersteuning bij de behandeling van chronische leukemie.

Online topklinisch zorgregister
Dankzij de topklinische erkenning wordt de zorg voor patiënten met chronische leukemie opgenomen in het topklinisch zorgregister van de STZ. Daarin staan alle centra, poliklinieken en andere onderdelen en zorgtrajecten van ziekenhuizen in Nederland die een topklinische erkenning hebben. Patiënten kunnen dit zorgregister online raadplegen, zodat zij duidelijker weten waar ze terecht kunnen voor hooggespecialiseerde en complexe zorg. Ook organisaties als patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en verwijzers kunnen dit register inzien.

Eerder kregen het Fertiliteitscentrum in Voorburg en het Centrum voor Allergie en Kind van het Delftse ziekenhuis al topklinische erkenning van de STZ. De STZ bepaalt daarnaast welke ziekenhuizen zichzelf topklinisch mogen noemen. Begin dit jaar is de topklinische status van het Reinier de Graaf ziekenhuis met vijf jaar verlengd.