Vaatzorg beloond met keurmerk

Voor de 4e keer op rij kent de Hart & Vaatgroep Reinier de Graaf het felbegeerde Vaatkeurmerk toe. Het ziekenhuis voldoet aan alle aangescherpte kwaliteitscriteria, die de vereniging heeft gesteld. Het keurmerk is belangrijk, omdat patiënten hieraan herkennen dat zij vaatzorg op het hoogste niveau krijgen. Het Vaatkeurmerk richt zich op zorg voor aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. Hieronder vallen bijvoorbeeld een herseninfarct, aneurysma en etalagebenen.

In tegenstelling tot veel commerciële klinieken, voeren in ons ziekenhuis gecertificeerde vaatchirurgen alle behandelingen van vaataandoeningen uit. De aanwezigheid van erkende vaatchirurgen en interventieradiologen is een van de strengere eisen van de Hart & Vaatgroep. Ook nieuw toegevoegd zijn criteria over het aanbieden van specifieke behandelingen, zoals looptraining, cardiovasculair risicomanagement, dotterbehandeling, nieuwste operatietechnieken en het geven van schriftelijke informatie.

Onderzoek en behandeling op een dag

Ons ziekenhuis heeft veel ervaring met de behandeling van vaataandoeningen. Al sinds 2005 kunnen mensen hiervoor terecht bij ons Vaatcentrum in Delft en in Diaconessenhuis Voorburg; hèt vaatdiagnostisch- en behandelcentrum van de regio. Een deskundig multidisciplinair team voert hier behandelingen volgens de nieuwste inzichten en met moderne, patiëntvriendelijke operatietechnieken uit. Voordeel van behandeling in het Vaatcentrum is de mogelijkheid voor een gecombineerde afspraak; onderzoek en behandeling op dezelfde dag. Doordat dit gebeurt in een topklinisch ziekenhuis als Reinier de Graaf kunt u voor onderzoek en behandeling op één locatie terecht en hoeft u voor behandeling niet te worden verwezen. Alle patiënten worden gescreend op risicofactoren die kunnen samenhangen met vaatproblemen, zoals roken, diabetes, hoog cholesterol. Om vaatproblemen in de toekomst te voorkomen, wordt ook aandacht besteed aan de behandeling van de risicofactoren, inclusief leefstijladvies en begeleiding.

Wond Expertise Centrum

Belangrijk onderdeel van het Vaatcentrum is het Wond Expertise Centrum (WEC). Hier werken wondconsulenten in een multidisciplinair team samen aan behandeling van gecompliceerde wonden, zoals doorligwonden en diabetische voetwonden. De wondconsulenten zijn het vertrouwde aanspreekpunt, ook als een patiënt bij de behandeling van de wond te maken krijgt met andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Zij onderhouden contacten en dragen kennis over.

Hart & Vaatgroep

Deze criteria zijn opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en het Nederlands Genootschap voor Interventie Radiologie. Meer informatie over het vaatkeurmerk staat op www.vaatpatient.nl.