Vanaf 1 februari ruimere bezoektijden

Reinier de Graaf vindt het belangrijk om gastvrij te zijn en patiënten zoveel mogelijk gelegenheid te geven om bezoekers te ontvangen. Daarom zijn bezoekers vanaf 1 februari welkom tussen 7.00 uur en 21.00 uur.

Om te onderzoeken of deze bezoektijden goed aansluiten bij de wensen van patiënten en bezoekers, is er op verschillende verpleegafdelingen afgelopen jaar een proef gehouden met deze ruimere tijden. Daarbij was en is het uitgangspunt dat de zorg altijd voorrang krijgt en het welzijn van de patiënt voorop staat. De ervaringen van onze patiënten, hun bezoekers en medewerkers zijn overwegend positief. 

Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat bijna 80 procent van de patiënten het fijn vond zelf te kunnen beslissen wanneer het bezoek kwam. Zoals Ariën Kuipers en zijn zussen Florence en Nelet Kuipers. Ariën is een week geleden opgenomen. “De eerste dagen was het heel spannend en wilden we veel bij Ariën zijn”, vertellen de zussen. “Dat kon ook en dat was heel prettig. Inmiddels gaat het wat beter en is het gemakkelijk voor ons dat we zelf kunnen kiezen wanneer we op bezoek gaan. Zo kunnen we het afstemmen op onze dagelijkse activiteiten.” Ook de patiënt zélf is te spreken over de regeling. “Het maakt mij niet uit wanneer het bezoek komt, maar ik krijg wel graag bezoek. Daarom is het fijn dat de bezoektijden uitgebreid zijn”, zegt Ariën Kuipers.  

Verpleegkundigen positief

Ook de verpleegkundigen zijn positief over het bezoek dat verspreid over de dag en avond komt. Zoals Debbie van der Maarel en Ingrid Kramer, collega’s op de afdeling Interne Geneeskunde. Ingrid twijfelde toen ze hoorde van de pilot. “Ik zag scenario’s voor me met patiënten die de hele dag met zes man aan het bed zitten. In de oude situatie gebeurde het namelijk dat bezoek allemaal tegelijkertijd in de avond kwam. Maar het valt heel erg mee.” Uit de pilot blijkt inderdaad dat het bezoek meer verspreid over de dag komt. Wel blijven de meeste familieleden en bekenden tijdens de traditionele bezoekuren komen. “Ik heb niet het idee dat er de hele dag door heel veel bezoek is”, zegt Debbie. “De meeste bezoekers zitten stil een boekje te lezen naast de patiënt. ’s Middags en ’s avonds is het wel heel druk. Dan komen bijvoorbeeld ook de kleinkinderen mee.” 

Deze ruime bezoektijden zitten het uitvoeren van medische handelingen of de verzorging van patiënten ook nauwelijks in de weg, is de ervaring van Debbie en Ingrid. “Je moet wat creatiever zijn in het plannen van zorghandelingen”, zegt Debbie. “Maar het kan juist heel fijn zijn als er bezoek aanwezig is ”, zegt Debbie. “Laatst stond er om 7.00 uur al een familielid op de stoep. Die kon toen helpen bij het aankleden van de patiënt.” Verpleegkundigen geven aan dat bezoekers meer betrokken zijn bij de patiënt en een beter inzicht krijgen in welke zorg een patiënt nodig heeft. Ingrid vult aan: “Op onze afdeling liggen veel oudere, verwarde mensen. Voor hen is het heel goed om een vertrouwd persoon om zich heen te hebben die hen gerust kan stellen. Wat ook positief is: patiënten kunnen wat vaker een wandelingetje in de gangen maken als er meerdere keren bezoek is. Wij hebben daar nu eenmaal weinig tijd voor.” Ook Florence en Nelet Kuipers geven aan dat ze dit een voordeel vinden. “Wij zijn er net even sneller bij om onze broer bijvoorbeeld te helpen met naar het toilet gaan.”

Aanspreken

Verpleegkundigen, artsen en paramedici moeten wel wennen aan de verandering. Zij moeten bezoekers weleens aanspreken met de vraag om de patiëntenkamer tijdelijk te verlaten voor een onderzoek of als ze privacygevoelige informatie willen vertellen. En dat vinden sommigen best lastig. Ingrid: “Als de artsen visite lopen wordt bezoekers van andere patiënten wel gevraagd of ze de kamer even willen verlaten. Of als er bezoek is dat geen familie is. Dat vraagt wel enige assertiviteit en niet iedereen vindt dat even gemakkelijk.” Het is juist heel fijn dat door de ruime bezoektijden partners en kinderen van oudere patiënten bij de visite aanwezig kunnen zijn, geeft Debbie aan. Dat vinden de zussen Kuipers ook prettig. “Aan het begin van de week konden wij aanwezig zijn bij de bespreking met de behandelend arts. Dat vonden we heel fijn, omdat we rechtstreeks vragen konden stellen. We hebben het gevoel dat we daardoor beter op de hoogte zijn.” 

Een ander aandachtspunt is het handhaven van maximaal twee bezoekers per patiënt. Medewerkers willen zich geen politieagent voelen. Debbie: “Mijn ervaring is dat de meeste bezoekers begripvol reageren als we ze hierop wijzen.” Ariën Kuipers zegt zich niet te storen aan de bezoekers van kamergenoten. “Het zijn maar twee bezoekers per keer. Hoe vaak komt het nou voor dat iedereen tegelijkertijd bezoek heeft? Bovendien kan het ook best gezellig zijn. Zo maak je nog eens een praatje.”

De nieuwe bezoekregels zijn als volgt:

  • Bezoek is in overleg met de patiënt welkom tussen 7.00 en 21.00 uur. 
  • Op de afdelingen Intensive Care, Hartbewaking (CCU) en de Brain Care Unit en AOA stemt u het bezoek af met de verpleegkundige.
  • Op de afdelingen Verloskunde, Kraam, Neonatologie, en Kind en Jeugd stemt u het bezoek af met de ouders of verzorgers van de patiënt. 
  • Maximaal 2 bezoekers per patiënt. 
  • De zorg voor patiënten gaat altijd voor.
  • Wij vragen uw medewerking als u wordt gevraagd de patiëntenkamer te verlaten. 

De bezoektijden gelden ook voor de verpleegafdelingen van Diaconessenhuis Voorburg. Deze zijn geopend van maandag tot en met woensdag. 

De bezoektijden staan op de website: www.reinierdegraaf.nl/bezoekers.