Verandering in levering sommige medicatie

Voor patiënten van reumatologie, MDL, dermatologie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, oncologie, longgeneeskunde en IVF verandert de distributie van sommige medicatie. Een deel van de medicatie wordt vanaf 1 januari 2016 thuis bezorgd door Alcura apotheek, andere is beschikbaar via de poli-apotheek in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Dit is het gevolg van de beëindiging van de dienstverlening door ZHAS.

In de tabel op deze pagina ziet u of deze wijziging consequenties voor u heeft. Op deze pagina vindt u ook de meest actuele informatie over de poli-apotheek. Patiënten ontvangen ook via de post meer informatie over de verandering.