Verhuizing Reinier de Graaf Gasthuis in volle gang

Iedere twee minuten verhuist vandaag een patiënt naar het gloednieuwe Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Een enorme logistieke operatie, die minutieus is voorbereid en waarbij de veiligheid van patiënten op nummer één staat.

De eerste patiënt verhuisde vanmorgen al om zes uur. Via een tententunnel kwam ze de centrale hal in, waar ze een warm onthaal en bloemen kreeg van de directie. Directeur Jaap van den Heuvel: “Het is natuurlijk een intense dag voor zowel patiënten als personeel. Iedereen is goed voorbereid op de verhuizing.  Zo zijn de behandelend specialisten bij hun patiënten langs geweest. Zij hebben de medische situatie gecontroleerd en beoordeeld of verplaatsing naar het nieuwe gebouw verantwoord is. Patiënten hebben tijdens de verhuizing een paspoort met medische informatie bij zich.”

Begeleid oversteken
Patiënten leggen deze dag ongeveer honderd meter af naar de nieuwbouw. Dat is zo dichtbij dat zij in hun eigen bed via een verbindingssluis de oversteek kunnen maken. Patiënten worden begeleid door één of meer verpleegkundigen en zo nodig een arts. Om vijf uur vanmiddag zijn naar verwachting zo’n tweehonderd patiënten geïnstalleerd in het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis.

Patiëntveiligheid voorop
De patiëntveiligheid en de continuïteit van zorg staat ook tijdens deze dag voorop. Er is bijzondere aandacht voor de kwetsbare patiënten. Zo begeleidt een spoedinterventieteam van het ziekenhuis bestaande uit een arts, een intensivist en twee verpleegkundigen, de intensive care patiënten.

Rustig verloop
Om de dag zo rustig mogelijk te laten verlopen, zijn er vrijdag de 28e geen dagopnames of spreekuren ingepland en is er vanaf 18.00 uur pas bezoek mogelijk. Ambulancepersoneel brengt patiënten zoveel mogelijk naar andere ziekenhuizen.

Positief
Jaap van den Heuvel noemt de sfeer tijdens de verhuizing, zowel bij patiënten als medewerkers ‘positief’. Hij verwacht dat de meeste patiënten dit ook een bijzonder moment vinden. “Ze komen aan in een prachtige, nieuwe ruimte met warme kleuren en veel licht. Het nieuwe gebouw zal een verademing zijn."

Ontvangst van de eerste patiënt in de nieuwbouw door directeur Jaap van den Heuvel.

Foto's, impressies en reacties leest u op Facebook