Verpleegkundige Sarah van Dijk publiceert in Nurse Academy over TIA-zorg

Verpleegkundig specialist-in-opleiding Sarah van Dijk van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft in het gerenommeerde tijdschrift Nurse Academy een artikel geschreven over TIA-zorg. In het artikel brengt ze in kaart wat er nationaal en internationaal geschreven is over de beste zorg voor TIA-patiënten wat betreft diagnostiek, behandeling en preventie. Het ziekenhuis is ontzettend trots op deze prestatie.

Dagelijks krijgen vele mensen een TIA, een ‘transient ischaemic attack’. Dit is een tijdelijke uitval van de functie van een deel van de hersenen door een onderbreking van de bloedstroom. Hoewel de klachten meestal snel weer weg trekken, is een TIA vaak een serieuze voorbode van een dreigende beroerte. Om snel de juiste zorg te bieden, is in het Reinier de Graaf Gasthuis een TIA-service ingericht. Patiënten kunnen hier binnen 24 uur gezien en behandeld worden. Van Dijk vervult als verpleegkundig specialist-in-opleiding een belangrijke rol in de zorg aan TIA-patiënten.

Van Dijk: “Zelf ben ik al enkele jaren lid van Nurse Academy, maar had nog niets gelezen over zorg voor TIA-patiënten. Na contact met de redactie van het blad kreeg ik de uitnodiging om hier zelf over te schrijven. Als verpleegkundig specialist in opleiding wilde ik meer weten over de inrichting van een TIA-service. Wat wordt er nationaal en internationaal over geschreven over hoe patiënten de beste zorg kunnen krijgen wat betreft diagnostiek, behandeling en preventie? Daar is mijn artikel de uitwerking van.”

Geke Blok, hoofd Medische Opleidingen en Wetenschap en manager van het Leerhuis, is verheugd met het artikel: “Ik vind het erg goed van Sarah dat zij het initiatief heeft genomen om dit artikel te schrijven. Mooi is ook dat ze hiervoor is uitgenodigd. Het artikel zelf vind ik zorgvuldig geschreven. Het geeft een goed beeld van de stand van zaken rond diagnostiek, behandeling en preventie bij een TIA en laat ook zien dat deze zorg in Reinier de Graaf volgens de laatste inzichten is ingericht. Echt een mooi voorbeeld van evidence based practice. Daarnaast is het een enorme stimulans voor de verpleegkundig specialisten binnen Reinier de Graaf. Sarah draagt er met dit artikel aan bij dat zij op de kaart gezet worden.”

Het belang  van het artikel blijkt ook uit het feit dat je als verpleegkundige en verpleegkundig specialist accreditatiepunten kunt verdienen. Dit kan door de toets te maken die naar aanleiding van het artikel is gemaakt. Een voorwaarde is wel dat je lid moet zijn van Nurse Academy.