Vooruitstrevende borstkankerzorg krijgt opnieuw roze lintje

Als u een knobbeltje in de borst of een afwijking op de borstfoto heeft, wilt u snel zo snel mogelijk duidelijkheid. Op onze mammapoli werkt een ervaren multidisciplinair team samen om u adequaat te behandelen en te begeleiden. Onze uitstekende borstkankerzorg is voor het vierde jaar achtereen beloond met een roze lintje van de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Wij voldoen aan álle 15 kwaliteitscriteria, waar in ieder geval aan 12 moet worden voldaan.-


Reinier de Graaf krijgt voor de vierde keer het borstkankerlintje van Borstkankervereniging Nederland.

 

‘Vooraf’-behandeling

Een belangrijk speerpunt van onze mammapoli is de ‘vooraf’- behandeling op maat. Deze gaat uit van het relatief nieuwe inzicht dat borstkanker niet één ziekte is, maar onderverdeeld kan worden in aparte borstkankertypes, die alle een andere aanpak nodig hebben. Voor bepaalde borstkankertypes is het bijvoorbeeld zinvol de chemotherapie, eventueel gecombineerd met immuuntherapie, voorafgaand aan een operatie te geven in plaats van daarna. Door de tumor te verkleinen kunnen we vaker borstsparende operaties uitvoeren. Zo kunnen we beter voorspellen wat de kans is dat de kanker in de toekomst terug kan keren.

Nazorg

Ons team besteedt bijzondere aandacht aan psychosociale (na)zorg. Verpleegkundig specialist Nel van Holsteijn licht dit toe: “In de eerste fasen van de ziekte is iedereen er voor je. Maar juist als je klaar bent met de behandeling, kun je in een gat vallen. Om tot een zo goed mogelijk herstel te kunnen komen, is het belangrijk dat een deskundige je informeert en begeleidt.” Tijdens een speciaal nazorgspreekuur inventariseren de verpleegkundig specialisten hoeveel last patiënten hebben van problemen, klachten en zorgen als gevolg van de behandeling. Op basis van de uitkomsten vormt een team (dat bestaat uit de betrokken medisch specialist, psycholoog, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige, maatschappelijk werker, revalidatiearts en geestelijk verzorger) een beeld van hoe het met de patiënt gaat. Zo nodig verwijzen zij door voor extra ondersteuning. Van Holsteijn: “Ook bij slecht nieuws gesprekken geven we praktische informatie en wijzen we patiënten de weg naar passende hulpverlening. Het is maar net wat iemand nodig heeft om verder te kunnen.”


Op de mamma-nazorgpoli helpt de nurse practioner patiënten de draad weer op te pakken na de behandeling.

Beste cosmetisch resultaat

Ons vaste behandelteam put uit jarenlange ervaring met en kennis over borstaandoeningen. De nauwe samenwerking binnen het team heeft voordelen voor de patiënt. Tijdens het eerste polibezoek plannen we de diverse onderzoeken en bespreken we vaak ook meteen een behandelplan. Het team streeft bij de behandeling naar het beste cosmetisch resultaat. Radiotherapeut-oncoloog Marcelle Immink: “We zorgen er zowel bij de operatie, als bij de bestraling voor, dat de borst er zo mooi mogelijk uit blijft zien. We streven ernaar een zo klein mogelijk gebied een hoge dosis bestraling te geven, om onnodig littekenweefsel te voorkomen. ” De chirurgen van de mammapoli zijn gespecialiseerd in borstsparend opereren. Ook hebben zij veel ervaring met directe borstreconstructie na amputatie.