World Sight Day : een dag die gezien mag worden

Vandaag, donderdag 13 oktober, is het World Sight Day. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het voorkomen van blind- en slechtziendheid. Dit gebeurt door meer bewustzijn te creëren over oogziekten en door het vroegtijdig opsporen van oogaandoeningen. Hebt u het gevoel dat uw zicht achteruit gaat? Kom dan langs bij een van onze optometristen.

World Sight Day is een initiatief van VISION 2020, in samenwerking met onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het doel is om vermijdbare blindheid en slechtziendheid uit te bannen voor het jaar 2020. Onnodige slechtziendheid en blindheid zijn dan ook vaak te voorkomen. Een optometrist kan een test doen om eventuele afwijkingen meteen op te sporen.

Paulien Leeuwenburgh, optometrist in Reinier de Graaf legt uit: “Mensen die slechter gaan zien, hebben soms niet door dat er iets aan de hand is. Met een screening kunnen we dit ondervangen en mensen tijdig helpen. Soms is een bril al genoeg en soms is verder onderzoek in combinatie met behandeling nodig.” U hebt voor een afspraak met de optometrist in het ziekenhuis een verwijzing van uw huisarts nodig.

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is onderdeel van Het Oogzorgnetwerk. Dit samenwerkingsverband bestaat uit dertien ziekenhuizen en meer dan tweehonderd opticiens en optometristen. Het Oogzorgnetwerk is gericht op het delen van kennis ervaringen en innovaties om zo de oogheelkundige zorg te verbeteren.