Ziekenhuizen in het nieuws

RTL-nieuws zond maandag 30 mei een reportage uit over calamiteitenmeldingen van Nederlandse ziekenhuizen aan de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Ter voorbereiding op deze uitzending hebben bijna alle ziekenhuizen vragen toegezonden gekregen. Ook Reinier de Graaf. Alle vragen zijn door ons passend beantwoord. Wij hebben transparantie hoog in het vaandel staan. In 2007 publiceerden wij als eerste ziekenhuis in Nederland al de HSMR-sterftecijfers.

​ 

Reinier de Graaf levert kwalitatief hoogwaardige zorg en streeft er continu naar de zorgkwaliteit nog verder te verbeteren. Patiëntveiligheid is ons belangrijkste speerpunt.  Het onderzoeken van casuïstiek en (mogelijke) calamiteiten heeft voortdurend onze aandacht. Doet zich een ernstig incident of calamiteit voor, dan vindt er altijd onderzoek plaats. 

Eigen initiatief

Sinds 2014 voeren wij eveneens, met behulp van de internationaal toegepaste IHI triggertool, dossieronderzoek uit van alle overleden patiënten. Reinier de Graaf is hiermee uit eigen initiatief gestart. Duidt dossieronderzoek op een (mogelijke) calamiteit dan wordt dit met de betrokken zorgverleners en in de calamiteitencommissie besproken. De calamiteitencommissie bestaat uit de directie, artsen en functionarissen van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Alle calamiteiten worden binnen de gestelde termijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld. 

Binnen gestelde termijn

Het calamiteitenonderzoek wordt uitgevoerd volgens de SIRE-onderzoeksmethodiek. Reinier de Graaf beschikt over 40 SIRE getrainde medewerkers, met name artsen, verpleegkundigen en adviseurs Kwaliteit & Veiligheid. Zij voeren het calamiteitenonderzoek uit. De calamiteitenrapportages levert Reinier de Graaf binnen de gestelde termijn aan bij de IGZ. 

Informeren

Zodra een calamiteitenonderzoek start, wordt de patiënt en/of familie altijd hierover geïnformeerd. Indien men hiertoe bereid is, wordt de patiënt en/of familie tevens tijdens het onderzoek geïnterviewd. De patiënt en/of familie wordt op de hoogte gehouden van de onderzoeksresultaten, de ingezette verbetermaatregelen en de reactie van de IGZ op calamiteitenrapportage. Sinds 2014 is de bewustwording van het belang om ernstige incidenten en calamiteiten te melden, te onderzoeken en ervan te leren, verder toegenomen. 

RTL-Nieuws

Via een app van RTL-nieuws kunt u van alle ziekenhuizen calamiteiteninformatie zien. Reinier de Graaf vindt u niet in de app terug. U vindt uitsluitend Stichting Reinier Haga Groep, Reinier de Graaf, HagaZiekenhuis en het Langeland ziekenhuis maken onderdeel uit van de Stichting Reinier Haga Groep. De genoemde data in de app is dus niet de data van het Reinier de Graaf ziekenhuis. RTL-Nieuws is inmiddels hiervan op de hoogte gesteld.