Pharmafilter

Werking Pharmafilter

Het begint allemaal op de verpleegafdeling. In de spoelkeuken staat op de pilotafdeling nu de ‘Tonto’, in plaats van de bedpanspoeler. Dit is een soort ‘hollebolle gijs’ die biologisch afbreekbare po’s en urinalen met inhoud, specifiek ziekenhuisafval en overgebleven voedsel, vermaalt.

Vergisting, filtering en oxidatie

Via het bestaande rioleringssysteem arriveren de materialen samen met het afvalwater, onder meer afkomstig uit de toiletten van de verpleegafdelingen, in het Pharmafilter. De vloeibare en vaste stoffen worden gescheiden. In een bioreactor verwijdert actief slib zware metalen, nitrogenen en fosfaten uit de vloeibare substantie. Vervolgens neemt een membraan bacteriën en virussen voor zijn rekening. Hierna verbrandt meervoudige oxidatie de opgeloste verontreinigingen. Als laatste filtert actief kool de laatste sporen weg van medicijnen, röntgencontrastmiddel en hormoonverstorende stoffen. De vaste stoffen worden vergist. Wat overblijft, is schoon water en biogas, dat warmte en energie oplevert.
 

Historie 

Het idee voor Pharmafilter is in 2008 ontstaan. De beweging van mensen en goederen tussen afdelingen creëert lange wachttijden bij de liften in het ziekenhuis. Het elimineren van een belangrijke logistieke stroom, die van de afvalcontainers, zou uitkomst bieden en riep de vraag op: kunnen we afval niet door het toilet spoelen?

Eduardo van den Berg, nu directeur Pharmafilter, onderzocht in opdracht van Reinier de Graaf het idee. Na doorlichting van alle afvalstromen vielen de puzzelstukjes in elkaar. De bestaande riolering als afvoerkanaal speelde daarin een belangrijke rol. De oplossing, het verwerken van afval en vuil water in één systeem, betekende de geboorte van Pharmafilter.

Partners

Partners in het Pharmafilterproject zijn Reinier de Graaf, Hoogheemraadschap van Delfland en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Pharmafilter BV is opdrachtnemer. Het Pharmafilterproject is mogelijk gemaakt met subsidie van het Europese Fonds voor Milieu (Life+)  en het Agentschap NL voor duurzaamheid en innovatie (Economische Zaken).

Prijzen

Het project is onderscheiden met de volgende milieu– en innovatieprijzen:

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info