Raad van toezicht

Het HagaZiekenhuis, het Reinier de Graaf ziekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis maken onderdeel uit van de Reinier Haga Groep en hebben een gezamenlijke raad van toezicht (rvt). De rvt bestaat uit onafhankelijke leden met een ruime bestuurservaring op relevante terreinen in de zorg en maatschappij. De achtergrond van de leden is medisch, juridisch, financieel of bestuurlijk. De rvt benoemt de leden van de raad van bestuur (rvb) van de Reinier Haga Groep. De rvb legt aan hen verantwoording af. Daarnaast heeft de rvb de goedkeuring van de rvt nodig voor onder meer de jaarrekening en belangrijke strategische beslissingen over de toekomst van de ziekenhuizen. Verder is de rvt een klankbord voor de rvb bij bestuurlijke en strategische vraagstukken.

De raad van toezicht van de Reinier Haga Groep bestaat uit:

drs. E.B. Mulder, (voorzitter)

mr. T.E.M. Wekking (vice-voorzitter)

drs.W. Oosterom

A. Loogman (RA)

mw.drs. M. Luyer (adviseur)

Prof. dr. M.B. Vroom

Algemeen profiel voor de raad van toezicht
Dit is het algemeen profiel voor de raad van toezicht per 2005. De Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Bestuur Medische Staf hebben ingestemd met het profiel.

 • Uitgangspunt voor het  algemene profiel is dat ieder rvt-lid een ruime bestuurlijke ervaring heeft en tevens ook eindverantwoordelijk is (geweest) voor een organisatie met de omvang van de Reinier de Graaf Groep.
 • Bij voorkeur moeten leden van de rvt op hoofdlijnen een breed overzicht hebben in alle facetten van de bedrijfsvoering: de klantenkant, werken met professionals, financieel beleid, bouwvraagstukken, ondernemingsraad en zoals in ons geval, het bestuur van de medische staf, de Cliëntenraad etc.
 • Alle leden moeten de potentie hebben om voorzitter van de rvt te worden.
 • Wat betreft de achtergrond gaan wij voor de totale raad uit van tenminste 2 leden uit het bedrijfsleven, 1 vanuit de overheid of zorgwereld en 1 vanuit andere sectoren van de maatschappij.
 • Leden moeten betrokken zijn bij het werkgebied van het ziekenhuis en voldoende tijd beschikbaar hebben.
 • Gestreefd wordt naar een goede mix van masculiene en feminiene eigenschappen van de leden van de rvt.
 • Qua leeftijd zoeken wij leden die actief zijn in de maatschappij en voldoende beschikbaar zijn voor deze functie.
 • De leden van de rvt moeten onderling een goed team vormen.
 • De leden van de rvt moeten een natuurlijk overwicht op de rvb hebben.
 • Volgens algemene aanbevelingen mogen leden van de rvt geen voormalig bestuurder zijn of zakelijke relaties gehad hebben met de Reinier de Graaf Groep.

Tot slot
Voor suggesties aan de rvt of met betrekking tot de samenstelling van de raad kunt u zich schriftelijk richten tot de secretaris van de rvt via:

Reinier de Graaf Groep
Postbus 5011
2600 GA Delft

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info