Doeleinden van de verwerking

Het Reinier de Graaf verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden. De gegevens die we over u verzamelen stellen ons in staat om u goede zorg te leveren. Hier geven we de belangrijkste doeleinden waarvoor we uw gegevens verzamelen:

- Het verlenen van zorg
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
- Het opleiden en onderwijzen van zorgpersoneel
- Kosten van de zorg berekenen en innen
- Het declareren van zorg
- Administratie en interne beheersactiviteiten
- Kwaliteitsbewaking en -bevordering van de zorgverlening. Dit bevat onder andere de volgende zaken:

• Interne kwaliteits- en veiligheidsmanagement
• Interne audits
• Patiënttevredenheidsonderzoek en patiëntervaringsonderzoek
• PROMS (Patient Reported Outcome Measures) (hiermee meten wij de effectiviteit en de beoogde effecten van de behandeling met een vragenlijst)
• Visitaties
• Intercollegiale toetsing
• Registratiesystemen voor de zorg
• Terugkoppeling aan verwijzers
• Video-opnamen op de operatiekamer/kamer (dit gebeurt enkel in bijzondere gevallen en u zult hiervan op de hoogte worden gebracht)

- Het voorkomen en bestrijden van identiteitsfraude (Controle identiteit bij aanmelding en behandeling)
- Het met u in contact treden en reageren op door u gestelde vragen
- Het informeren over nieuwe producten en/of diensten (enkel met uw toestemming)
- Verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraakherinneringen (enkel met uw toestemming)
- Het verbeteren van onze website.