Bouw nieuwe, moderne polikliniek in Voorburg

Begin 2019 heeft Reinier de Graaf de oude zusterflat op het terrein van het Diaconessenhuis in Voorburg gesloopt. Dit omdat we van plan zijn om in het voorjaar van 2020 te starten met de bouw van een nieuwe, toekomstbestendige polikliniek op de fundering van de zusterflat in Voorburg. 

In de nieuwe polikliniek komen geen verpleegafdelingen meer en de operatiekamers worden verplaatst naar het Gasthuis in Delft. Wel blijft het grootste deel van het huidige zorgaanbod in het Diaconessenhuis gehandhaafd, waaronder de meeste poliklinieken, de bloedafname, radiologie en het fertiliteitscentrum. De verwachting is dat het nieuwe polikliniekgebouw in het eerste kwartaal van 2021 open gaat.