Bouw OK-complex op bezoekersparkeergarage Gasthuis Delft

Bouw OK-complex Delft

Onlangs zijn de eerste voorbereidingen voor de bouw van een kleinschalig OK-complex van het Gasthuis Delft getroffen. Het plan is om twee nieuwe operatiekamers, 12 dagverplegingsbedden en 6 stoelen voor oogbehandelingen op het dak van de bezoekersparkeergarage in Delft te bouwen. Dit dagbehandelingscomplex zal door middel van een loopbrug verbonden worden met het OK-complex in het Gasthuis.

Deze extra OK-capaciteit is nodig omdat de huidige operatiekamers in Voorburg komen te vervallen. Dit in verband met het besluit om het Diaconessenhuis binnen een paar jaar te sluiten en een nieuwe polikliniek in Voorburg te bouwen. In de nieuwe operatiekamers in Delft, die medio 2020 afgerond worden, zullen vooral eenvoudige ingrepen plaatsvinden in dagbehandeling. Naar verwachting kan het nieuwe complex begin 2021 in gebruik worden genomen. 

Parkeren
Tijdens de bouw van de operatiekamers zullen de bovenste twee etages van de parkeergarage tijdelijk gesloten moeten worden vanuit veiligheidsoogpunt. Omdat er hierdoor tijdelijk minder parkeerplekken zijn, komen er ruim 200 tijdelijke parkeerplaatsen op het braakliggende terrein tegenover de ingang en het voorplein van het ziekenhuis. De aanleg van deze tijdelijke parkeerplekken is inmiddels afgerond. Eind dit jaar kunnen alle bezoekers naar verwachting weer parkeren in de bezoekersparkeergarage. 

Naar verwachting zal de bouw van het OK-complex na de zomer van start gaan. Bekijk de presentatie van de omwonendenbijeenkomst van februari 2019, waarin bovenstaande plannen zijn toegelicht.

 

Werkzaamheden verbreding Reinier de Graafweg

De gemeente Delft is begin maart gestart met voorbereidende werkzaamheden aan de Reinier de Graafweg voor de herinrichting van deze weg. Het gaat om het omleggen van een deel van de riolering, kabels en leidingen en het kappen van bomen. De werkzaamheden vinden plaats bij het trottoir en de groene strook aan de kant van het Gasthuis en duren tot aan de zomervakantie. Het verkeer zal hier geen last van hebben en ons ziekenhuis blijft gewoon bereikbaar.

De gemeente Delft wil de Reinier de Graafweg gaan verbreden. Er komt een aparte baan voor het openbaar vervoer en een tweerichtingsfietspad. Er komen nieuwe aansluitingen (inclusief zebrapaden en verkeerslichten) met het voorplein en het personeelsparkeerterrein. De weg krijgt uiteindelijk een directe verbinding met de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam. Bekijk hier een impressie van de gemeente Delft.