Inrichting ziekenhuisterrein afgerond

Op het ziekenhuisterrein van het Gasthuis hebben de eerste helft van 2018 de nodige werkzaamheden plaatsgevonden. Zo is er een toegangsweg naar kinderdagverblijf Villa Duimelot aangelegd, een geluidsscherm geplaatst ter hoogte van de woningen aan de Brahmslaan, er is een aansluiting van het terrein op de Reinier de Graafweg gerealiseerd en de inrichting van de ecozone (groenstrook) aan het zuidelijke deel van het ziekenhuisterrein is afgerond. 

Feestelijke opening voorplein

Op vrijdag 22 juni is het nieuwe voorplein opgeleverd. De Delftse burgermeester Marja van Bijsterveldt opende het voorplein samen met onze directeur Carina Hilders. In 2015 verhuisde het ziekenhuis naar het nieuwe ziekenhuisgebouw in Delft. Na drie jaar hard werken, zijn nu ook het buitenterrein en het voorplein heringericht. De afronding van het voorplein is het laatste onderdeel van het gehele nieuwbouwtraject. Naast de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de sloop van de twee oude gebouwen, is onder meer een nieuwe bezoekersparkeergarage gebouwd en is de ecozone heringericht. Dankzij het nieuwe voorplein komen bezoekers van het ziekenhuis aan in een prettige en toegankelijke omgeving. Voor patiënten betekent de komst van dit plein dat zij tijdens hun verblijf in het ziekenhuis naar buiten kunnen om te wandelen of even op een bankje te zitten.

Groene omgeving dankzij ecozone

Naast het voorplein is een ecozone aangelegd, waarmee ruimte wordt gecreëerd voor planten en dieren. In deze ecozone zijn zogenoemde wadi’s en een hoogwaterreservoir aangelegd, plekken waar regenwater zich kan verzamelen bij wateroverlast en kan infiltreren in de bodem. Het vernieuwde stuk natuur heeft natuurlijk enige tijd nodig om tot ontwikkeling te komen, maar biedt direct na aanleg al ruimte aan verschillende soorten vogels, vissen en amfibieën. Daarnaast is het voor patiënten en bezoekers van het ziekenhuis mogelijk om door een deel van de ecozone te wandelen of plaats te nemen op een bankje om te genieten van het uitzicht. 

Verbreding Reinier de Graafweg

Medio 2018 wordt de Reinier de Graafweg verbreed door de gemeente Delft. Er komt een aparte baan voor het openbaar vervoer en een tweerichtingsfietspad. Er komen nieuwe aansluitingen (inclusief zebrapaden en verkeerslichten) met het voorplein en het personeelsparkeerterrein. De weg krijgt uiteindelijk een directe verbinding met de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam. Bekijk hier een impressie van de gemeente Delft.