Veelgestelde vragen over delen medische gegevens

Waar geef ik precies toestemming voor?

Uw toestemming betekent dat de u behandelende regionale zorgverleners die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn de actuele medische gegevens die het ziekenhuis van u heeft, mogen opvragen. Het gaat om uw uitslagen van het laboratorium (bijvoorbeeld bloeduitslagen), pathologie-uitslagen, radiologiebeelden en verslagen en brieven van medisch specialisten.

Ik heb al toestemming gegeven via www.ikgeeftoestemming.nl moet ik nu nogmaals toestemming geven?

Ja, elke zorgverlener die medische gegevens beschikbaar stelt aan een andere zorgverlener (met wie u een behandelrelatie heeft) heeft daarvoor apart toestemming nodig van u. Op de website www.ikgeeftoestemming.nl kunt u uw toestemming geven aan uw huisarts of uw apotheker, maar niet aan het ziekenhuis waar u behandeld wordt. Daarom vraagt Reinier de Graaf als zorgverlener u apart om uw toestemming.

Hoe kan ik toestemming geven aan Reinier de Graaf?

U kunt mondeling toestemming geven. Dit kan bij de patiëntenregistratiebalie in Delft, in Diaconessenhuis Voorburg of bij de polikliniek waar u uw afspraak heeft. Uw toestemming wordt door de medewerker van de patiëntenregistratiebalie of de polikliniekassistente geregistreerd in uw dossier.

Moeten kinderen ook toestemming geven?

Dat is afhankelijk van de leeftijd. Bij kinderen jonger dan 12 jaar is toestemming van de ouder of voogd vereist. Vanaf 12 jaar volstaat de toestemming van het kind zelf.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Ja, u kunt altijd uw toestemming weer intrekken. Dit dient u persoonlijk door te geven bij de balie van de patiëntenregistratie in het Reinier de Graaf ziekenhuis of bij de polikliniek waar u een afspraak heeft.

Waar komen mijn medische gegevens te staan?

Nadat u toestemming hebt gegeven blijven uw medische gegevens in het informatiesysteem van het ziekenhuis (Reinier de Graaf is de zogenoemde dossierhouder). Ze worden voor de zorgverleners uit de regio (denk aan uw huisarts, uw specialist ouderengeneeskunde, uw apotheker of een andere zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft) op het moment van raadplegen beschikbaar gesteld in een regionaal raadpleegsysteem.

Hoe gaat de uitwisseling van mijn medische gegevens in zijn werk?

Reinier de Graaf gebruikt voor de uitwisseling van uw medische gegevens de Regioviewer. Dit is een regionaal raadpleegsysteem waarmee wij uw gegevens op een veilige manier beschikbaar stellen aan uw behandelaren buiten het ziekenhuis. Beheerder van de Regioviewer is de Stichting Regionaal Zorgvenster. Zie voor meer informatie www.regionaalzorgvenster.nl

Voor de zorgverleners in onderstaande regio/plaatsen is de Regioviewer toegankelijk:

  • Delft, Midden-Delfland, Westland, Pijnacker, Nootdorp, Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam.

Wie kan er bij mijn medische gegevens?

Zorgverleners die (na uw toestemming) uw medische gegevens kunnen inzien zijn:

  • Deelnemers aan de Regioviewer;
  • Die werkzaam in de plaatsen Delft, Midden-Delfland, Westland, Pijnacker, Nootdorp, Hoek van Holland en Schiedam, Vlaardingen en Maassluis;
  • En een behandelrelatie met u hebben.

Welke medische gegevens kunnen zorgverleners inzien?

In de Regioviewer kunnen aangemelde zorgverleners de volgende gegevens inzien:

  • uw uitslagen van het laboratorium (bijvoorbeeld bloeduitslagen)
  • pathologie-uitslagen (bijvoorbeeld uitslag van weefsel dat onderzocht is)
  • radiologiebeelden en bijbehorende verslagen
  • brieven van specialisten aan zorgverleners

Uw behandelend apotheker kan in de Regioviewer alleen de uitslagen van uw bloedonderzoek inzien die van belang zijn bij de aflevering van uw medicijnen. Het gaat om de nierfunctie, het kalium- en natriumgehalte, de bloeduitslagen van de trombosedienst en de spiegels van geneesmiddelen die snel aanleiding kunnen geven tot overdosering.

Ik heb toestemming gegeven maar mijn zorgverlener kan nog niet bij mijn medische gegevens, hoe zit dat?

Wij vragen uw toestemming voor het regionale raadpleegsysteem (de Regioviewer). Het kan voorkomen dat uw zorgverlener nog geen gebruik maakt van de Regioviewer. Wij werken er uiteraard hard aan om zoveel mogelijk zorgverleners aan te haken.

Als ik Reinier de Graaf toestemming geef, kan elk ziekenhuis dan altijd bij mijn medische gegevens?

Nee, vooralsnog hebben andere ziekenhuizen buiten de regio geen toegang tot het regionaal raadpleegsysteem. Indien dit wordt aangepast, zal Reinier de Graaf hier melding van doen.

Kan ik bepaalde medische gegevens afschermen?

Nee, dat kan niet. In de Regioviewer kunnen zorgverleners niet uw hele medische dossier inzien, maar slechts een beperkt aantal gegevens. Zie bovenstaand antwoord op de vraag ‘Welke gegevens kunnen zorgverleners inzien?’. In deze set aan gegevens kan geen wijziging worden aangebracht.

Mijn zorgverlener werkt buiten de regio. Kan hij mijn medische gegevens inzien?

Nee. Alleen zorgverleners in de regio (zie ook: 'Wie kan er bij mijn medische gegevens?') kunnen toegang krijgen tot de Regioviewer. Indien het beschikbaar stellen van gegevens voor zorgverleners buiten de regio wordt uitgebreid, zal Reinier de Graaf hier melding van doen.

Hoe veilig is het systeem eigenlijk?

Om uw privacy te waarborgen, is het gebruik van het regionaal raadpleegsysteem (de Regioviewer) op verschillende manieren beveiligd. Zorgverleners kunnen niet zomaar gebruikmaken van dit raadpleegsysteem. Ze moeten zich hiervoor aanmelden en krijgen alleen toegang met een speciale pas, de zogenoemde Unieke Zorgverleners Identificatie (UZI)-pas, een pincode en een wachtwoord. Het regionaal raadpleegsysteem houdt bij wie welke gegevens op welk moment heeft ingezien. Daar kan op gecontroleerd worden.

Hoe weet ik wie mijn medische gegevens inziet of hebben ingezien?

Bij de vraag ‘Welke zorgverleners kunnen mijn medische gegevens inzien?’ staat welke zorgverleners in de regio toegang kunnen krijgen tot het regionaal raadpleegsysteem. Bovendien wordt in het raadpleegsysteem vastgelegd welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd. Voor inzage in wie uw gegevens heeft geraadpleegd, kunt u een verzoek indienen bij de beheerder van de Regioviewer, Stichting Regionaal Zorgvenster.

Heb ik zeggenschap over mijn medisch dossier?

Alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling bij een specialist van Reinier de Graaf worden vastgelegd in een medisch dossier. U kunt op verzoek uw medische gegevens inzien door hiervoor een formulier in te vullen.