Ik hoor dat Reinier de Graaf een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) gebruikt. Waarom zou ik hier mee instemmen?

Het Elektronisch Patiëntendossier dat Reinier hanteert is alleen voor intern gebruik. Alleen de zorgverleners in het Reinier die direct bij uw behandeling zijn betrokken, hebben recht op inzage in uw gegevens. Uw huisarts krijgt digitaal een samenvatting van de behandelingen. Er is dus geen uitwisseling tussen afzonderlijke zorgorganisaties. Het interne EPD lijkt dus erg op een papieren dossier, maar heeft belangrijke voordelen: u hoeft minder vaak uw verhaal te vertellen en de kans dat zorgverleners informatie over het hoofd zien is veel kleiner.