Kinder- en jeugdafdeling

Kinderen van 0 tot 18 jaar worden verpleegd op de Kinder- en jeugdafdeling. Een opname is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Daarom is het belangrijk om uw kind, ruim van tevoren, duidelijk te vertellen waarom het naar het ziekenhuis moet en wat er gaat gebeuren. Uw kind voelt zich hierdoor veiliger en u verkleint hierdoor de kans op negatieve gevolgen van de ziekenhuisopname. Denk aan verlatingsangst of terugval in het ontwikkelingsniveau. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind kunt u uw zoon of dochter voorbereiden in spelvorm, met doktersspeelgoed, een boek of in een gesprek. Al voor de opname kunt u samen met uw kind een kijkje nemen op de afdeling. Natuurlijk mag uw kind op de dag van opname zijn of haar favoriete knuffel of bijvoorbeeld leukste boekje meebrengen. Tijdens de opname kunt u 24/7 bij uw kind zijn. Wordt uw kind opgenomen voor een onderzoek of (kleine) ingreep dan vraagt de kinderarts u vooraf om toestemming (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

De Kinder- en jeugdafdeling heeft een Gouden Smiley gekregen van de Stichting Kind en Ziekenhuis. De Gouden Smiley is een kwaliteitsinstrument voor kind- en gezinsgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en gezin. Met dit kwaliteitsinstrument laat Reinier de Graaf zien dat het kinderen en hun ouders betrekt bij de behandeling en dat het veel aandacht heeft voor het welzijn van kinderen die zijn opgenomen voor een behandeling. 

Belangrijk

Heeft uw kind vlak voor de opname een lichaamstemperatuur van boven de 37,5 °C of is het ziek (geweest)? Geef dit dan door aan de Kinderafdeling. Vertel ook als uw kind in aanraking is geweest met een kinderziekte (bijvoorbeeld waterpokken), die het zelf nog niet heeft gehad.

Opname

Op het moment van opname worden u en uw kind opgevangen door een verpleegkundige. Uw kind krijgt een polsbandje om, met daarop zijn of haar naam en geboortedatum. Bij het uitzoeken van een kamer, houden we zoveel mogelijk rekening met de leeftijd van uw kind en de aandoening. De verpleegkundige of pedagogisch medewerker informeert u over de verpleegkundige aspecten van de opname en vragen naar, onder meer, de eet- en dieetgewoontes van uw kind. Ook geven zij uitleg over de regels van de afdeling. Tijdens de opnamedag komt de zaalarts bij u en uw kind langs. Met vragen kunt u altijd bij de verpleegkundige terecht. De medische behandeling bespreekt u met een van de artsen van de afdeling Kindergeneeskunde.

Logeren

Tijdens de opname mag u continu bij uw kind zijn. U of uw partner kan ook blijven logeren op de verpleegkamer van uw kind. Blijft u slapen, dan krijgt u de volgende ochtend ontbijt van het ziekenhuis. Voor de overige maaltijden zorgt u zelf.

Isolatiekamer

Als er bij uw kind (mogelijk) sprake is van een besmettelijke ziekte of van verminderde afweer, dan vindt de verpleging van uw kind in een zogenoemde isolatiekamer plaats. Uw kind mag zolang het besmettelijk is niet van deze kamer af. De isolatiemaatregelen, zoals handhygiëne legt de verpleegkundige aan u uit.

Voorbereiding

Het is voor uw kind erg prettig als u bij een onderzoek of het inleiden van de narcose aanwezig bent. Op de afdeling bereidt de pedagogisch medewerker u en uw kind samen voor op de ingreep zodat u achteraf kunt inspelen op de reacties van uw kind. De pedagogisch medewerker gebruikt voor de voorbereiding van jonge kinderen een pop of een beer. Bij oudere kinderen gebeurt dit met een fotoboek of met folders. Alle informatie is zoveel mogelijk waarheidsgetrouw en op het niveau van uw kind.

Fotoboek operatievoorbereiding met kapje

Fotoboek operatievoorbereiding met infuus

Observatiekamer

Als de kinderarts niet helemaal zeker is of uw kind na een (spoed)beoordeling op de SEH of polikliniek naar huis kan, bestaat de mogelijkheid uw kind een paar uur te observeren op de observatiekamer. Dit gebeurt om een eventuele opname te voorkomen. Hier kan bijvoorbeeld bij benauwdheid de reactie op medicijnen en bij buikgriep het drinken en het koortsbeloop gevolgd worden.

Speelkamer en jeugdlounge

Kinderen mogen zo veel als kan naar de speelkamer. Er is speelgoed voor alle leeftijden. Van auto's tot poppen tot spelletjes en van lego tot knutselmateriaal. De speelkamer is een ‘veilige’ omgeving waar geen medische of verpleegkundige handelingen worden verricht. Er is een pedagogisch medewerker aanwezig die op de hoogte is van het ziektebeeld en de behandeling. Ze heeft ruim aandacht voor de activiteiten, gedrag en ontwikkeling van uw kind. Ook helpt zij uw kind voor te bereiden op onderzoeken en ingrepen. Als uw zoon of dochter niet van de verpleegkamer af mag, zorgt de pedagogisch medewerker dat spelmateriaal bij uw kind komt. Jongeren kunnen zich met tv, en (spel)computers ontspannen in de jeugdlounge. De speelkamer is op werkdagen open tussen 9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.15 uur. In het weekend in overleg met de verpleging.  Eens per week komen een cliniclown  en een sneltekenaar van de Stichting Tekenen voor Kinderen de boel opvrolijken.

 

Ontslag

De dag en tijdstip dat uw kind weer naar huis mag, hangen af van de medische toestand en is vaak maar kort van te voren in te schatten. Zodra de ontslagdatum bekend is, brengt de Kinderafdeling u daarvan op de hoogte zodat u maatregelen kunt treffen voor thuis. Tijdens het ontslaggesprek bepreekt de verpleegkundige met u onder meer leefregels voor thuis en eventuele medicatie.

Nazorg

De Kinder- en jeugdafdeling wil graag weten hoe het thuis met uw kind gaat. En wellicht heeft u toch nog vragen. Daarom belt een verpleegkundige u, binnen 24 uur na ontslag, op om hiernaar te informeren.

Film Kind en Jeugd

Kids

Contact

015 - 260 35 70

Bezoektijden

 • Ouders gehele dag
 • Broertjes en zusjes onder begeleiding
  van een ouder
 • Ander bezoek:
  10.00 - 12.00 uur
  14.00 - 19.30 uur
 • 2 bezoekers per kind
 • Kinderen in isolatie
  na overleg met
  verpleegkundige

BeterBoek en boektips

 • Nijntje in het ziekenhuis
 • Lucazz en de slaapdokter

Ronald McDonald

Ronald McDonald Huiskamer