Jeugd en Alcohol

Op de polikliniek voor Jeugd en Alcohol krijgen jongeren, die met een alcoholvergiftiging zijn opgenomen, én hun ouders, nazorg.  Doel is het bereiken van gedragsverandering en onderkennen van eventuele onderliggende problemen, zodat de jongere niet opnieuw in de problemen komt met alcohol. We spreken van een alcoholvergiftiging als de concentratie alcohol in het bloed, en daarmee ook in de hersenen, zo hoog is, dat iemand bewusteloos in het ziekenhuis raakt. Ze kunnen zich naderhand vaak niets meer van het incident herinneren.  Alcoholvergiftiging kan resulteren in hersenbeschadiging met bijvoorbeeld verminderde leerprestaties en gedragsveranderingen als gevolg. Zelfs wanneer een kind nooit eerder alcohol heeft gedronken.

Aanpak

Op de Spoedeisende Hulp worden  allereerst de zogenaamde vitale functies gecontroleerd, zoals ademhaling, hartslag, temperatuur en bloeddruk. Vaak hebben jongeren last van onderkoeling, verlaagde bloedsuikers, een onregelmatige hartslag, een shock of black out of secundair letsel.

Opname

Na opname op de Spoedeisende Hulp volgt in veel gevallen een opname op de kinderafdeling.  Hier bespreekt de kinderarts met de jongere en de ouders het effect dat de alcoholvergiftiging op zijn of haar lichamelijke toestand heeft (gehad). Een pedagogisch medewerker of verpleegkundige  geeft voorlichting over de gevolgen en gevaren van alcoholmisbruik, onder andere aan de hand van een online drinktest.

Nazorg

Na ontslag uit het ziekenhuis, krijgen jongere en ouders een oproep voor twee gesprekken: een met de kinderarts en een met de psycholoog. Tijdens deze bezoeken wordt de lichamelijke en emotionele conditie van het kind besproken en de eventueel te nemen vervolgstappen. Denk hierbij aan verder lichamelijk onderzoek of psychische begeleiding. Soms is doorverwijzing  voor verder onderzoek noodzakelijk  om j schoolproblemen of gedragsproblemen verder in kaart te brengen Bij het  (neuro)psychologisch onderzoek worden vaardigheden als intelligentie, concentratie en geheugen getest.

Maximaal zes tot acht maanden na de alcoholvergiftiging is er met de kinderarts en –psycholoog, ter afsluiting van het traject, een eindgesprek en -evaluatie. Als er meer nazorg nodig is, blijft de jongere langer onder behandeling.

Waarom is nazorg belangrijk?

Hoewel het alcoholgebruik onder jongeren daalt, scoort Nederland in vergelijking met andere Europese landen nog steeds hoog. Bij jongeren onder de 18 jaar die overmatig alcohol consumeren, neemt zowel op korte als op lange termijn de intelligente af en ontwikkelen zich concentratie- en geheugenproblemen. Het is daarom noodzakelijk bewustzijn te creëren bij ouders en kinderen en te werken aan een omgeving waarin kinderen zo min mogelijk met alcohol worden geconfronteerd. Het nazorgtraject helpt terugval te voorkomen. Er wordt gedragsverandering bij jongeren en hun ouders bereikt en psychische problematiek gesignaleerd.

Over deze alcoholpoli

Deze polikliniek voor Jeugd en Alcohol maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van poliklinieken voor Jeugd en Alcohol. Alle ziekenhuizen volgen het protocol ‘voorkom alcoholschade bij jongeren’ om te zorgen voor de beste behandeling. Het protocol heeft zijn oorsprong in Reinier de Graaf, waar kinderarts Nico van der Lely en Mireille de Visser in 2006 nederlands eerste polikliniek voor Jeugd en Alcohol oprichtten. De aanpak blijkt effectief. Na een succesvolle pilot in het Catharina Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Westfriesgasthuis en Medisch Centrum Leeuwarden verspreiden Van der Lely en De Visser, in opdracht van het ministerie van VWS, de kennis over het land. De Delftse polikliniek voor Jeugd en Alcohol is uitgegroeid tot expertisecentrum, waar nauw mee samen wordt gewerkt.

Specialisten

Afspraak maken

015 - 260 36 90

Op werkdagen van
08.30 tot 16.30 uur.

Folders (in PDF)