Feiten en cijfers

In het hele land verzamelden Nederlandse kinderartsen van 2007 tot en met 2017 de gegevens van minderjarigen met een alcoholvergiftiging. Naast aantallen werden kenmerken van deze jongeren beschreven. Maar ook drinkpatronen en intoxicatie-eigenschappen werden vastgelegd. Het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) bracht  in samenwerking met de Stichting Jeugd en Alcohol ieder jaar een rapport uit over deze onderzoeksgegevens. Tegenwoordig verschilt de registratiemethode per ziekenhuis; in het Reinier de Graaf Gasthuis registreert de Polikliniek Jeugd en Alcohol vergelijkbare gegevens als het NSCK.