Kinder- en Jeugdpsychologie

Als uw kind in het Reinier de Graaf ligt en erg bang is voor een medische ingreep of moeite heeft met het accepteren van een aandoening, is het mogelijk de kinder- en jeugdpsycholoog te raadplegen. Tijdens een intakegesprek van tenminste een uur inventariseert de psycholoog de klachten.  

Onderzoeken

Verschillende onderzoeken kunnen helpen bij het vaststellen van de oorzaak van de klachten van uw kind:

 • Ontwikkelings/Intelligentie-onderzoek
  Met ontwikkelings- of inteligentieonderzoek kan bepaald worden op welk verstandelijk leeftijdsniveau het kind op dat moment functioneert, en in hoeverre de klachten daarmee kunnen samenhangen. Ook kan intelligentieonderzoek richting geven aan welke behandeling het beste aansluit bij de mogelijkheden van het kind.
 • Neuropsychologisch  onderzoek
  Met neuropsychologisch onderzoek kan de relatie tussen de hersenen en gedrag worden onderzocht, als daar gerichte neurologische aanwijzingen voor zijn (bijvoorbeeld na een doorgemaakte meningitis, bij epilepsie of na een ernstig ongeval met hersenletsel).
 • Persoonlijkheidsonderzoek
  Aan de hand van vragen wordt tijdens het persoonlijkheidsonderzoek achterhaald hoe het kind over zichzelf denkt, welke gevoelens het heeft en hoe hij of zij in verschillende situaties geneigd is te reageren (copingstijl).
   

Behandelingen

De behandelingen van de kinder- en jeugdpsycholoog richten zich op het direct aanpakken van het probleem en bestaan uit praten, spel en/of (huiswerk)-oefeningen. Meestal zijn 5 tot 15 sessies voldoende. Is een langer behandeltraject noodzakelijk dan is het ook mogelijk dat de psycholoog u doorverwijst naar een andere instantie.

 

Afspraak maken

015 - 260 50 40
Kinder- en jeugdpsychologie

Op maandag, woensdag- en donderdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Folders Psychologie