Kinderrevalidatie

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld als gevolg van een aangeboren aandoening, ziekte of ongeval, kunnen op verwijzing van de kinderarts terecht bij de kinderrevalidatiearts. Ook jonge kinderen bij wie de voeding problemen oplevert kunnen worden gezien. Wekelijks houdt deze arts spreekuur op de polikliniek Kindergeneeskunde. De kinderrevalidatiearts is verbonden aan Sophia Revalidatie Delft en maakt deel uit van het multidisciplinaire team van de polikliniek ontwikkelingsachterstand.

Aanpak

Tijdens het spreekuur heeft u als ouder een uitgebreid gesprek met de kinderrevalidatiearts. Deze brengt aan de hand van de verkregen informatie de precieze hulpvraag in kaart. Na het lichamelijk onderzoek dat volgt, geeft de arts een behandeladvies. Vaak wordt doorverwezen naar het screenteam van Sophia Revalidatie Delft dat vanuit verschillende expertises de ontwikkelingsproblematiek onderzoekt. Ook wordt uw kind door het multidisciplinaire team van de polikliniek ontwikkelingsachterstand besproken. Op basis van alle bevindingen wordt een behandelplan op maat opgesteld. De kinderrevalidatiearts zal uw kind doorgaans poliklinisch blijven vervolgen.

Afspraak maken

015 - 260 36 90

Op werkdagen van
08.30 tot 16.30 uur.

Wachttijd

Delft

4-5 weken

Naaldwijk

N.v.t.

Voorburg

N.v.t.

Ypenburg

N.v.t.