Bezoek

De afdeling neonatologie heeft een open bezoekmogelijkheid. Dit houdt in dat uw naasten altijd welkom zijn. U bepaalt overigens zelf wie uw naasten zijn. Wij adviseren u uw bezoek af te stemmen op de conditie van uzelf en uw kind en het bezoek te plannen op de momenten dat het u uitkomt. Broertjes en zusjes zijn, net als de ouders, altijd welkom. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers. Broertjes en zusjes kunnen spelen op de kamer, hiervoor kunt u eigen speelgoed meenemen. Overige Kinderen jonger dan 12 jaar (met uitzondering van broertjes en zusjes) en overige bezoekers die zich niet lekker voelen (bijvoorbeeld door een verkoudheid, hoesten of koortsuitslag) kunnen, vanwege mogelijk infectiegevaar, helaas niet op bezoek komen in de couveusesuites. Als broertjes of zusjes in de laatste twee weken in contact zijn geweest met kinderziekten, vragen wij u voor bezoek te overleggen met de verpleegkundige..

Film Geboortezorg