Zorg op maat voor zwangeren VSV Reinier

Gefeliciteerd, je bent zwanger. Natuurlijk wil je de beste zorg voor jezelf en je baby. Daarom is het fijn om te weten dat regionale verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties, JGZ en de gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en neonatologen van het Reinier de Graaf Gasthuis nog intensiever zijn gaan samenwerken in het zogenaamde Verloskundig Samenwerkingsverband Reinier.

Bevallen kan bijna altijd met de verloskundige, thuis of in het ziekenhuis. Dankzij deze manier van samenwerken is de geboortezorg in de regio Delft nog veiliger.

Zorg op maat
De eerste zwangerschapscontrole krijg je in de verloskundigenpraktijk. Heb je echter stollingsafwijkingen of had je in het verleden een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of meerdere miskramen, dan vindt de eerste controle in het Reinier de Graaf Gasthuis plaats. Elke verloskundigenpraktijk heeft een eigen gynaecoloog van het Reinier de Graaf Gasthuis als aanspreekpunt. De rol van de verloskundige blijft zoals zwangere vrouwen dat gewend zijn. Alleen bespreekt je verloskundige nu jouw zwangerschap in een overleg van gynaecologen en verloskundigen van het ziekenhuis (een zogenaamd MDO). Zonodig wordt ook een kinderarts of neonatoloog, de kraamzorg en/of het consultatiebureau van de JGZ geconsulteerd. Tijdens dit overleg wordt een risico-analyse gemaakt. Op basis daarvan krijg je jouw eigen zorgpad, precies op maat. Hierin staat onder meer welke zorg je waar krijgt. Bij de verloskundige als het kan, bij de gynaecoloog als dat nodig is. Gynaecologen en verloskundigen maken gebruik van elkaars expertise, zowel tijdens de zwangerschapsbegeleiding als de bevalling.

Registeren
Nog geen patiënt van Reinier de Graaf gasthuis? Registreer jezelf dan zo spoedig mogelijk als patiënt zodat je een patiëntnummer hebt. Dit kan bij de registratie-balie van elke locatie van het Reinier de Graaf Gasthuis, in Delft, Voorburg, Naaldwijk of Ypenburg. Zonder patiëntnummer kunnen wij je zwangerschap niet met de gynaecoloog bespreken.

Toestemmingsverklaring
Om je tijdens jouw zwangerschap, bevalling en nazorg de best mogelijke zorg te verlenen, kan het noodzakelijk zijn om je medische gegevens te delen met andere zorgverleners die zijn aangesloten bij het VSV Reinier. Daarnaast horen we graag van je terug wat jouw ervaringen zijn met de zorg tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode. Hierbij gaat het niet alleen om de zorg die je kreeg van de verloskundige, maar ook van de gynaecoloog en de kraamverzorgende. Daarvoor ontvang je rond de 34ste week van de zwangerschap en ongeveer 10 dagen na de bevalling en 6 weken na de bevalling een vragenlijst. Wij vragen je daarom het toestemmingsformulier te ondertekenen.

Gezinsgerichte zorg
Mocht je er voor kiezen om niet thuis te bevallen of door omstandigheden genoodzaakt zijn om in het ziekenhuis te bevallen, kun je terecht op de afdeling Verloskunde/Kraam van het Moe‚Äčder en Kindcentrum van het Reinier de Graaf Gasthuis.

Je verblijft hier samen met je partner in een verlossuite en bevalt zoals jji dat wenst. Op een verlosbed, een baarkruk of in een bad als dit geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Alle zorg in het Moeder en Kindcentrum draait om het gezin. Na de bevalling verblijf je samen met de baby en je partner in de verlossuite of kraamsuite. Heeft je baby extra zorg nodig, dan verhuis je samen met je zoon of dochter naar de afdeling Neonatologie van het Moeder en Kindcentrum. Hier wordt ook gezinsgerichte zorg verleend. Kraamzorg maakt daar ook onderdeel van uit. Of je op de afdeling Verloskunde/Kraam of Neonatologie verblijft, onze zorgprofessionals coachen jou en je partner in de zorg voor jullie kindje, zodat jullie als gezin vol vertrouwen naar huis gaat. Heb  je meer behoefte aan uitleg over het bevallen in het Reinier dan kan je je aanmelden voor een van de maandelijkse voorlichtingsbijeenkomsten; https://reinierdegraaf.nl/moederenkindcentrum/bevallen/informatieavonden-over-bevallen-in-2020-geannuleerd/

Moeder en Kindcentrum