Naar het ziekenhuis tijdens de coronacrisis?

Dit zijn onze maatregelen en huisregels

Naar het ziekenhuis tijdens de coronacrisis

Hier vindt u informatie over het coronavirus en wat dit betekent voor uw bezoek aan ons ziekenhuis.

We begrijpen dat het spannend kan zijn om in deze tijd een ziekenhuis te bezoeken. Reinier doet er alles aan om u veilige zorg te kunnen blijven bieden. Hierbij hebben we uw medewerking hard nodig. Daarom vragen we u te letten op onderstaande aanwijzingen en voorzorgsmaatregelen.

Afspraken

 • Kom alleen naar uw afspraak. Als dat niet kan, mag u maximaal één begeleider meenemen.
 • Kom niet te vroeg. We vragen u zo kort mogelijk van tevoren het ziekenhuis te betreden en niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak plaats te nemen in de wachtkamer. Zo houden we het aantal mensen in onze wachtruimtes zo beperkt mogelijk.
 • Na afloop van uw afspraak verzoeken we u om niet naar andere poliklinieken of afdelingen in onze ziekenhuislocaties te lopen, maar direct weer het gebouw te verlaten.
 • Heeft u klachten zoals hoesten, niezen of koorts? Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op met de afdeling waar u wordt behandeld voor overleg.
 • Eten en drinken in de openbare ruimtes is niet toegestaan. Dat geldt ook als u gaat zitten in de centrale hal, gang, wachtruimtes, spreekkamers en op verpleegafdelingen.
 • In het ziekenhuis komen veel kwetsbare mensen, wees daarom extra voorzichtig tijdens uw bezoek. Heeft u nauw contact gehad met iemand die corona heeft of heeft een van uw huisgenoten corona? Dan vragen we u om tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon niet op bezoek in het ziekenhuis te komen, ook al heeft u een afspraak. Als u gevaccineerd bent, dan kunt u vijf dagen na het laatste contact een PCR-test laten doen. Als deze negatief is mag u weer naar het ziekenhuis komen. Neem contact met uw arts op om uw afspraak te verzetten, deze waar mogelijk digitaal te houden of om of samen te bespreken welke maatregelen nodig zijn om de afspraak wel door te kunnen laten gaan.

Bezoekregeling

 • Een patiënt mag meerdere keren per 24 uur één bezoeker ontvangen. Dit hoeft niet meer dezelfde persoon te zijn. Uitzondering hierop zijn bezoekers van heel ernstig zieke of terminale patiënten. In die gevallen wordt de bezoekregeling met u besproken. Wij vragen u bij bezoek aan de patiënt een chirurgisch mondneusmasker op te doen, omdat afstand houden aan bed niet altijd mogelijk is.
 • Bij coronagerelateerde klachten, zoals hoesten, niezen en koorts, vragen we u niet naar het ziekenhuis te komen en u te laten testen op COVID-19 middels een PCR-test bij de GGD. 
 • In ons ziekenhuis liggen kwetsbare mensen, wees daarom extra voorzichtig tijdens uw bezoek. Beperk het fysieke contact, hou zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en volg de basisregels op. Doe waar mogelijk vóór uw bezoek aan het ziekenhuis een zelftest.
 • Heeft u nauw contact gehad met iemand die corona heeft of heeft een van uw huisgenoten corona? Dan vragen we u om tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon niet op bezoek te komen. Dit geldt ook als u al een vaccinatie of een boostervaccinatie heeft.

Richtlijnen

 • Het dragen van een mondneusmasker is niet meer verplicht in de openbare ruimten van het ziekenhuis. De 1,5 meter regel afstand blijft bij ons nog wel gelden en daarom vragen we u om een mondneusmasker op te doen als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Ook verzoeken we u een mondneusmasker te dragen als u een patiënt op een verpleegafdeling bezoekt.
 • Was uw handen vaak met water en zeep en maak gebruik van de beschikbare ontsmettingspompjes in het ziekenhuis. Schud geen handen.
 • We vragen u zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van andere bezoekers, patiënten en zorgverleners.
 • Bij coronagerelateerde klachten, zoals hoesten, niezen en koorts, vragen we patiënten, bezoekers en begeleiders zoveel mogelijk thuis te blijven. Overleg met de behandelend arts indien u een afspraak heeft.  
 • Bent u minder dan 10 dagen geleden teruggekeerd uit een land dat als risicogebied (code oranje/rood) staat aangemerkt, neem dan eerst contact met ons op voordat u naar het ziekenhuis komt.