Informatie voor huisartsen en zorgverleners

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) en biedt de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment aan de inwoners van regio Delft en daarbuiten. Oncologie is een van de pijlers van de STZ-ziekenhuizen. Oncologische zorg is vaak medisch complexe zorg voor mensen met kanker. Het is een groot onderdeel van de ziekenhuiszorg, waar veel zaken in toenemende mate aan het veranderen zijn. Het Reinier de Graaf ziekenhuis vindt het daarom belangrijk om te blijven focussen op kwalitatief hoogstaand en gespecialiseerde, oncologische patiëntenzorg. Van diagnose tot en met de nazorg.

Ons ziekenhuis heeft veel ervaring en een hoge specialisatiegraad in dit vakgebied. Het uitgangspunt in een voorgesteld behandeltraject is om de behoeften van de patiënt centraal te stellen en leidend te laten zijn. Het behandeltraject wordt goed met de patiënt besproken en de wensen van de patiënt zijn hier ook duidelijk in beschreven.

Voor slokdarmtumoren heeft het Reinier de Graaf ziekenhuis een bovenregionale centrumfunctie. Dat wil zeggen dat andere ziekenhuizen in de regio voor de behandeling van deze soort kanker naar ons ziekenhuis doorverwijzen.

Vrouwen met een borstafwijking of borstkanker kunnen bij ons terecht in de specialistische Mammapoli. Vanaf 2018 kunnen mannen met prostaatproblemen terecht in ons regionale Reinier Haga Prostaatkanker Centrum.

Verwijzen via Zorgdomein

Om zorgtrajecten efficiënt te laten verlopen en het verwijsproces te ondersteunen, werkt het Reinier de Graaf ziekenhuis met de digitale verwijs- en aanvraagapplicatie Zorgdomein. Hiermee meldt u uw patiënt aan en kunt u de verwijsbrief digitaal versturen. Deze wordt gekoppeld aan het Elektronisch Patiënten Dossier van de patiënt voordat hij of zij bij de specialist in ons ziekenhuis komt. Samen met uw patiënt kunt u snel zien welke behandelingen ons ziekenhuis biedt en wat de openingstijden van de poliklinieken zijn.

Ook de informatie-uitwisseling tussen u als huisarts en de medisch specialist loopt via Zorgdomein. Er zijn werkafspraken gemaakt over het traject in het ziekenhuis, de criteria waar de patiënt aan moet voldoen, welke voorbereiding voor het eerste bezoek nodig is en welke onderzoeken u als huisarts aanvraagt.

Transmuraal Bureau, uw aanspreekpunt

Het Reinier de Graaf ziekenhuis vindt een hechte samenwerking met haar verwijzers erg belangrijk. Vertrouwen, kennis delen en persoonlijk contact leiden tot betere zorg voor de patiënt. Daarom heeft Reinier de Graaf een Transmuraal Bureau, die invulling geeft aan de samenwerking tussen de 1e, 2e en 3e lijn.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan tijdens kantooruren contact op met het Transmuraal Bureau op (015) 260 43 14.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over nascholing, bijeenkomsten en elektronische rapportage. 

Contact opnemen

Wilt u een patiënt doorverwijzen of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Polikliniek Oncologie (015) 260 40 80

Mammapoli (015) 260 39 35

Prostaatkankercentrum (015) 260 47 77

Handige links

Aanvullende informatie over kanker vindt u op:

Verwijsgids Kanker

Kanker.nl

De invloed van kanker op uw leven