Reinier Haga Groep

Reinier de Graaf maakt samen met het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis deel uit van een overkoepelende stichting onder de naam Reinier Haga Groep.

De drie organisaties bieden zelfstandig hun patiënten vanuit de vertrouwde locaties het brede pakket aan zorg, inclusief 24×7 (trauma) spoedeisende hulp, IC en moeder- en kindzorg. De ziekenhuizen hebben een gezamenlijke raad van bestuur en een raad van toezicht.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
Voor meer informatie over de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Reinier Haga Groep verwijzen wij u graag naar de website van de Reinier Haga Groep.

Jaarverslag
Hier leest u het jaarverslag van de Reinier Haga Groep.