Wat neem ik mee?

Uiteraard bepaalt u zelf wat u meeneemt, maar denkt u in ieder geval aan het volgende:

 • legitimatiebewijs en verzekeringspapieren
 • afspraakkaart en patiëntenpas
 • medicijnen die u dagelijks inneemt, in de originele verpakking
 • zonodig dieetvoorschriften of informatie over overgevoeligheid voor stoffen of medicijnen
 • eventueel een boek of tijdschrift.

Bij een opname neemt u daarnaast de volgende zaken mee:

 • kamerjas, pyjama, pantoffels en schoon ondergoed
 • badslippers
 • toiletartikelen.

Uw medicijnen

Indien u medicijnen gebruikt, zorgt u er dan voor dat uw behandelend arts of anesthesioloog hiervan op de hoogte is. Neem altijd uw medicijnen mee en/of een lijst met medicatie die u slikt. Daarmee zorgt u er voor dat uw behandelend arts of anesthesioloog hiervan op de hoogte is.

Voor een optimale behandeling is het soms nodig dat de ziekenhuisapotheek informatie over uw medicijnen opvraagt bij uw eigen apotheek. Mocht u bezwaar hebben tegen het opvragen van medicatiegegevens bij uw apotheek, dan kunt u dit aangeven bij uw arts.  Bespreek het afschermen van uw gegevens altijd vooraf met uw apotheker of arts. 

Bijzondere documenten

Misschien beschikt u over een schriftelijke wilsverklaring, zorgverklaring of bent u drager van een donorcodicil. Is dat het geval, geeft u dit dan bij uw opname door aan uw arts of de verpleegkundige. Ook uw contactpersoon dient van deze documenten op de hoogte te zijn.

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info