Kosten en verzekeringen

Past uw polis nog bij uw wensen?

Ziektekostenverzekeraars vergoeden lang niet alle behandelingen in alle ziekenhuizen. Of u vergoeding krijgt en hoeveel, is afhankelijk van de behandeling, uw polis en eventuele aanvullende verzekeringen. Neem vooraf contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u achteraf niet onverwacht voor hoge kosten komt te staan. Algemene informatie over zorgverzekeringen is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Opzeggen en kiezen

U kunt tot 1 januari uw huidige verzekering opzeggen. Vervolgens kunt u tot 1 februari een nieuwe polis afsluiten.

Dekking

Als u een zorgverzekering hebt, kunt u voor spoedsituaties altijd terecht in Reinier de Graaf; u bent volledig tegen kosten hiervoor verzekerd. Voor andere vormen van zorg kan het zijn dat u een percentage van de kosten zelf moet betalen. Of u vergoeding krijgt en hoeveel, is afhankelijk van de behandeling, uw polis en eventuele aanvullende verzekeringen.

Heeft uw zorgverzekeraar een contract met Reinier de Graaf?

Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars, dan heeft Reinier de Graaf een zorgcontract met uw verzekeringsmaatschappij afgesloten. Dit betekent dat kosten voor behandelingen in Reinier de Graaf volgens de polisvoorwaarden worden vergoed. Staat uw zorgverzekeraar niet in de lijst, neem dan contact met hem op.

Budgetpolis

Diverse zorgverzekeraars bieden naast de normale (natura- of restitutie-) polissen ook een budgetpolis aan. De maandpremie voor een dergelijke polis is weliswaar lager, maar de kans is groot dat u voor een behandeling in een ziekenhuis een deel van de kosten zelf moet betalen. Doorgaans is dit deel 20 tot 40 procent van de rekening. Dit geldt niet voor spoedzorg via de spoedeisende hulp (SEH). De kosten daarvoor worden ook binnen een budgetpolis volledig vergoed.

Een budgetpolis kan bij sommige ziekenhuizen gelijk staan aan een naturapolis, waarvoor hogere vergoedingen gelden. Heeft u een budgetpolis, ga dan bij uw zorgverzekeraar na voor welke zorg en in welke zorginstelling dat geldt.

Mogelijke kosten telefonisch consult

Per 1 januari 2018 is Reinier de Graaf, vanwege nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) verplicht om de kosten voor telefonische consulten in sommige gevallen bij de zorgverzekering in rekening te brengen. Dit kan gevolgen hebben voor het eigen risico van de patiënt. Als u wilt weten of het telefonisch consult bij uw zorgverzekeraar in rekening moet worden gebracht, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Budgetpolis Zilveren Kruis Achmea en Univé Zekur

Bij een budgetpolis wordt doorgaans 60 tot 80 procent van de rekening vergoed. Dat geldt dus ook voor een budgetpolis die in en rond Delft veel is verkocht, de Univé Zekur polis. Voor deze polis geldt dat verzekerden vanaf 1 januari 2017 een aanbetaling moeten doen, voordat de geplande zorg kan worden geleverd.

De budgetpolissen van Zilveren Kruis Achmea geven in bepaalde situaties een iets ruimere dekking. Wel volledig vergoed worden kosten bij een tertiaire verwijzing (als een arts van het ene ziekenhuis verwijst naar een ander ziekenhuis), kosten voor verloskunde, radiotherapie, dialyse, IVF en zorgkosten voor verzekerden onder de 18 jaar.

Meer informatie over zorgverzekeraars vindt u op deze pagina.

Vervolgonderzoek BVO darmkanker: ook vergoed met budgetpolis Achmea

Bent u in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO darmkankerscreening) verwezen naar Reinier de Graaf voor een vervolgonderzoek (coloscopie)? En hebt u een van de budgetpolissen van Zilveren Kruis Achmea? Dan worden de kosten voor het vervolgonderzoek in 2017 vergoed. 

HagaZiekenhuis heeft wel contract voor budgetpolis Achmea

Hebt u een budgetpolis van Zilveren Kruis Achmea? Bijvoorbeeld bij onze partner, het HagaZiekenhuis, worden de kosten voor de meeste behandelingen in 2017 dan wel vergoed. Overleg vooraf met uw verwijzer en zorgverzekeraar over wat u het best past.

Wettelijk eigen risico 2018: € 385,-

In een ziekenhuis ontvangt u medisch specialistische zorg. Voor deze zorg zal uw zorgverzekeraar altijd eerst uw wettelijk eigen risico aanspreken en met uw nota verrekenen. In 2018 bedraagt het eigen risico net als in 2017 385 euro voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
Per polis kunt u daarnaast een vrijwillig eigen risico overeenkomen met uw zorgverzekeraar. Lees verder voor meer informatie over uw ziekenhuisrekening en het eigen risico.

Wat kost zorg?

Wilt u meer achtergrondinformatie over de kosten van de zorg en uw zorgnota, bezoek dan de website zorgwijzer.nl. Deze website is een initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten. De site geeft antwoord op mogelijke vragen die u hebt over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt. De informatie op deze site is gebaseerd op regelgeving van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).Voor kosten en tarieven van Reinier de Graaf kunt u onderstaande links volgen.

De website van de Nederlandse Zorgautoriteit geeft u betrouwbare informatie over uw ziekenhuisrekening en het eigen risico.

Ziekenhuiszorg

Lees hier informatie over het betalen van ziekenhuiszorg.

Aan alles gedacht

Check de zes belangrijke vragen om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg vergoed wordt.

Zorgverzekeraars

Reinier de Graaf heeft met veel zorgverzekeraars een contract. Kijk of uw zorgverzekeraar daar bij zit. 

Tarieven

Reinier de Graaf heeft standaard prijslijsten. U kunt ze hier raadplegen.