Tarieven

Het ziekenhuis heeft standaard prijslijsten opgesteld, die van toepassing zijn in de volgende situaties:

  • het ziekenhuis heeft geen contract met uw zorgverzekeraar;
  • u bent zelfverwijzer, d.w.z. zonder verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts (informeer bij uw zorgverzekeraar welke verwijzers geaccepteerd zijn). Het ziekenhuis mag in dit geval geen rekening naar uw zorgverzekeraar sturen; 
  • u bent onverzekerd;
  • u hebt een behandeling ondergaan welke niet vergoed wordt uit de basisverzekering (neem in dit geval contact op met uw zorgverzekeraar);
  • uw verzekeringsgegevens zijn bij het ziekenhuis onbekend (u kunt contact opnemen met de zorgadministratie van het ziekenhuis om deze gegevens door te geven)

Diagnose Behandel Combinaties (DBC)

Ziekenhuizen in Nederland werken met een financieringssysteem dat gebaseerd is op Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). Een DBC is het geheel van activiteiten en verrichtingen rondom uw gezondheidsklacht: van het vaststellen van de diagnose tot de daarmee samenhangende behandeling. Voor iedere DBC is een (maximum-) tarief vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Overige zorgproducten

Niet alle zorg valt binnen de DBC-systematiek. Onder andere kaakchirurgie, fysiotherapie behandelingen en laboratorium- en röntgenonderzoek, aangevraagd door de huisarts, worden apart afgerekend op basis van de uitgevoerde verrichtingen. 

Op de website van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum vindt u de tarieven van de laboratoriumtesten.

Vragen?

015 - 260 44 18

op werkdagen

van 08.00 tot 16.00 uur

of stuur een mail